ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 605
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนแกน้อยศึกษา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนช่องแคพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดแม่ริมวิทยา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 90 ทอง 5  
7 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 89 ทอง 7  
8 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 89 ทอง 7  
9 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 89 ทอง 7  
10 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 89 ทอง 7  
11 โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 89 ทอง 7  
12 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 89 ทอง 7  
13 โรงเรียนเมืองแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 89 ทอง 7  
14 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 89 ทอง 7  
15 โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 89 ทอง 7  
16 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 87 ทอง 16  
17 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 87 ทอง 16  
18 โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 87 ทอง 16  
19 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 86 ทอง 19  
20 โรงเรียนขุนยวมวิทยา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 85 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 85 ทอง 20  
22 โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 85 ทอง 20  
23 โรงเรียนเมธีพิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 85 ทอง 20  
24 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 84 ทอง 24  
25 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 84 ทอง 24  
26 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 84 ทอง 24  
27 โรงเรียนหนองตูมวิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 84 ทอง 24  
28 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 83 ทอง 28  
29 โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 83 ทอง 28  
30 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 83 ทอง 28  
31 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 83 ทอง 28  
32 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 82 ทอง 32  
33 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 82 ทอง 32  
34 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 82 ทอง 32  
35 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 81 ทอง 35  
36 โรงเรียนเกาะคาปริยัติศึกษา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 81 ทอง 35  
37 โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 80 ทอง 37  
38 โรงเรียนพุทธนิมิตรวิทยา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 80 ทอง 37  
39 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 80 ทอง 37  
40 โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน