ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 623
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนสันกำแพง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนชาติตระการวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 85 ทอง 6  
8 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 85 ทอง 6  
9 โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 85 ทอง 6  
10 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 83 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 83 ทอง 10  
12 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 83 ทอง 10  
13 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 82 ทอง 13  
14 โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 82 ทอง 13  
15 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 82 ทอง 13  
16 โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 81 ทอง 16  
17 โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 81 ทอง 16  
18 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 81 ทอง 16  
19 โรงเรียนน้ำริดวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 81 ทอง 16  
20 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 81 ทอง 16  
21 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 81 ทอง 16  
22 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 81 ทอง 16  
23 โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 81 ทอง 16  
24 โรงเรียนเมืองด้งวิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 81 ทอง 16  
25 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 80 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 80 ทอง 25  
27 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 80 ทอง 25  
28 โรงเรียนพญาลอวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 80 ทอง 25  
29 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 80 ทอง 25  
30 โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 80 ทอง 25  
31 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 80 ทอง 25  
32 โรงเรียนวังทองพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 80 ทอง 25  
33 โรงเรียนวิทยานนท์ศึกษา สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 80 ทอง 25  
34 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 80 ทอง 25  
35 โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 80 ทอง 25  
36 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 80 ทอง 25  
37 โรงเรียนเมืองปานวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 80 ทอง 25  
38 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 76 เงิน 38  
39 โรงเรียนตรีจุฬาศึกษา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 75 เงิน 39  
40 โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 75 เงิน 39  
41 โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 75 เงิน 39  
42 โรงเรียนวังประจบวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 75 เงิน 39  
43 โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน