ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 645
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 93.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนนาบัววิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 90 ทอง 5  
7 โรงเรียนร่องตาทีวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 90 ทอง 5  
8 โรงเรียนบุญส่งวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 89.50 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านสงเปลือย สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 89 ทอง 9  
10 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 89 ทอง 9  
11 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 88 ทอง 11  
12 โรงเรียนเสรีศึกษา สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 88 ทอง 11  
13 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 87 ทอง 13  
14 โรงเรียนไทรงามพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 87 ทอง 13  
15 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 86.50 ทอง 15  
16 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 86 ทอง 16  
17 โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 86 ทอง 16  
18 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 86 ทอง 16  
19 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 86 ทอง 16  
20 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 85.50 ทอง 20  
21 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 85.50 ทอง 20  
22 โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 85 ทอง 22  
23 โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 85 ทอง 22  
24 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 84.50 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 84.50 ทอง 24  
26 โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 84.50 ทอง 24  
27 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 84 ทอง 27  
28 โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 84 ทอง 27  
29 โรงเรียนหนองไผ่ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 83 ทอง 29  
30 โรงเรียนแม่โถวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 83 ทอง 29  
31 โรงเรียนเมืองปานวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 82.50 ทอง 31  
32 โรงเรียนแม่พริกวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 82.50 ทอง 31  
33 โรงเรียนสันติวิทยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 82 ทอง 33  
34 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 82 ทอง 33  
35 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 82 ทอง 33  
36 โรงเรียนจอมทอง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 73 เงิน 36  
37 โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 73 เงิน 36  
38 โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 72 เงิน 38  
39 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 72 เงิน 38  
40 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 71 เงิน 40  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน