ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 662
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 81.43 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 80.51 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 71.95 เงิน 4  
5 โรงเรียนนาน้อย สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 71.05 เงิน 5  
6 โรงเรียนสองพิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 70.03 เงิน 6  
7 โรงเรียนวิทยานนท์ศึกษา สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 66.32 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 63.05 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนประชาราชวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 58.32 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 58.25 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 56.01 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนแม่ตืนวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 53.65 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 53.55 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนอุดมดรุณี สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 53.25 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนแม่แตง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 52.15 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนเมืองแงง สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 50.61 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 47.83 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 47.69 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 47.10 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนจอมทอง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 46.59 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 46.03 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนดอยงามวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 42.66 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 41.73 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนเมืองปานวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 41.62 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 40.18 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 39.48 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 39.24 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 38.60 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 37.64 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 36.55 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 34.28 เข้าร่วม 31  
32 โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 33.79 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 33.36 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนสายอักษร สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 33.16 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 32.87 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 32.78 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 32.46 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 30.27 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 29.84 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนมงคลวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 29.81 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนสันกำแพง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 29.73 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนปิยมิตรวิทยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 29.21 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 26.94 เข้าร่วม 43  
44 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 21 เข้าร่วม 44  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน