ผลการแข่งขัน หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 685
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนฮอดพิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนขุนยวมวิทยา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 84 ทอง 5  
7 โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 83 ทอง 7  
8 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 82 ทอง 8  
9 โรงเรียนหนองบัว สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 82 ทอง 8  
10 โรงเรียนหนองไผ่ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 79 เงิน 10  
11 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 78 เงิน 11  
12 โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 78 เงิน 11  
13 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 76 เงิน 13  
14 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 74 เงิน 14  
15 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 74 เงิน 14  
16 โรงเรียนเทศบาล 6 สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 72 เงิน 16  
17 โรงเรียนจอมทอง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 60 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนตะพานหิน สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 60 ทองแดง 17  
19 โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 60 ทองแดง 17  
20 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 60 ทองแดง 17  
21 โรงเรียนระหานวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 60 ทองแดง 17  
22 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 60 ทองแดง 17  
23 โรงเรียนลานสักวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 60 ทองแดง 17  
24 โรงเรียนวังทองพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 60 ทองแดง 17  
25 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 60 ทองแดง 17  
26 โรงเรียนสากเหล็กวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 60 ทองแดง 17  
27 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 60 ทองแดง 17  
28 โรงเรียนอุตรดิตถ์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 60 ทองแดง 17  
29 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 60 ทองแดง 17  
30 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 60 ทองแดง 17  
31 โรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 60 ทองแดง 17  
32 โรงเรียนเมืองมายวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 60 ทองแดง 17  
33 โรงเรียนเมืองแงง สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 60 ทองแดง 17  
34 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 60 ทองแดง 17  
35 โรงเรียนไชยปราการ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 60 ทองแดง 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน