ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 686
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหลวง สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมแสงสงคราม “อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์” สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 96.92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 94.23 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 92.89 ทอง 4  
5 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 89.28 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 86.85 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 86.55 ทอง 7  
8 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 86.31 ทอง 8  
9 โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 85.28 ทอง 9  
10 โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 85.16 ทอง 10  
11 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 84.53 ทอง 11  
12 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 82.97 ทอง 12  
13 โรงเรียนพิชัย สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 81.80 ทอง 13  
14 โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 80.88 ทอง 14  
15 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 80.66 ทอง 15  
16 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 79.46 เงิน 16  
17 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 79.44 เงิน 17  
18 โรงเรียนวชิราลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 78.16 เงิน 18  
19 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 76.34 เงิน 19  
20 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 76.12 เงิน 20  
21 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 75.55 เงิน 21  
22 โรงเรียนเถินวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 74.73 เงิน 22  
23 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 74.58 เงิน 23  
24 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 73.48 เงิน 24  
25 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 73.39 เงิน 25  
26 โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 73.37 เงิน 26  
27 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 72.42 เงิน 27  
28 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 72.37 เงิน 28  
29 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 69.11 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 69.02 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 68.55 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนเทพนารี สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 68.10 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 67.43 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 66.80 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนขุนยวมวิทยา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 65.57 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 65.01 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 64.62 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 63.96 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนจอมทอง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 63.44 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 63.38 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 60.25 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 58.45 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 57.87 เข้าร่วม 43  
44 โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 44.68 เข้าร่วม 44  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน