ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 689
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนพิชัย สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 97.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 96.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 95.97 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 95.78 ทอง 5  
6 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 79.67 เงิน 6  
7 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 79.54 เงิน 7  
8 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 79.13 เงิน 8  
9 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 78.83 เงิน 9  
10 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 78.56 เงิน 10  
11 โรงเรียนการุ้งวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 78.20 เงิน 11  
12 โรงเรียนแม่ตืนวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 78.18 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านหลวง สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 78.13 เงิน 13  
14 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 75.86 เงิน 14  
15 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 75.32 เงิน 15  
16 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 66.52 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 65.23 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 64.51 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนเพชรละครวิทยา สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 63.57 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 62.61 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 61.91 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 61.48 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 61.32 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 60.72 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 60.48 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนวชิราลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 60.36 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 60.14 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 58.21 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 57.65 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนฟากท่าวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 49.97 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 48.43 เข้าร่วม 31  
32 โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 48.39 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 47.56 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 47.10 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนห้องสอนศึกษา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 45.76 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 45.38 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 44.77 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 44.10 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 41.81 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 32.52 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 28.36 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 27.62 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 26.54 เข้าร่วม 43  
44 โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน