ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 690
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 88.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 85.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 77 เงิน 5  
6 โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 75.50 เงิน 6  
7 โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 75 เงิน 7  
8 โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 73.50 เงิน 8  
9 โรงเรียนพิชัย สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 72 เงิน 9  
10 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 72 เงิน 9  
11 โรงเรียนพญาลอวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 70.50 เงิน 11  
12 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 70 เงิน 12  
13 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 70 เงิน 12  
14 โรงเรียนอนุบาลวชิร สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 70 เงิน 12  
15 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 70 เงิน 12  
16 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 69 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนชาติตระการวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 68.50 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 68.50 ทองแดง 17  
19 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 68.50 ทองแดง 17  
20 โรงเรียนตะพานหิน สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 67 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 67 ทองแดง 20  
22 โรงเรียนเพชรละครวิทยา สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 67 ทองแดง 20  
23 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 65.50 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 65 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 65 ทองแดง 24  
26 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 63.50 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 63.50 ทองแดง 26  
28 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 60.50 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 60 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนท่าชัยวิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 60 ทองแดง 29  
31 โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 59 เข้าร่วม 31  
32 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 58.50 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 57.50 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนลองวิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 55 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 55 เข้าร่วม 34  
36 โรงเรียนเถินวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 55 เข้าร่วม 34  
37 โรงเรียนจอมทอง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 50 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 50 เข้าร่วม 37  
39 โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 50 เข้าร่วม 37  
40 โรงเรียนเมืองปานวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 50 เข้าร่วม 37  
41 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 49 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 47 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 43.50 เข้าร่วม 43  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน