ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 710
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 95.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 94.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 92.50 ทอง 5  
6 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 91.50 ทอง 6  
7 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 91.50 ทอง 6  
8 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 90.50 ทอง 8  
9 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 90.50 ทอง 8  
10 โรงเรียนผดุงปัญญา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 90 ทอง 10  
11 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 90 ทอง 10  
12 โรงเรียนพร้าววิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 88.50 ทอง 12  
13 โรงเรียนอุดมดรุณี สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 87.50 ทอง 13  
14 โรงเรียนขุนยวมวิทยา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 86 ทอง 14  
15 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 85.50 ทอง 15  
16 โรงเรียนลองวิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 85.50 ทอง 15  
17 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 85 ทอง 17  
18 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 84 ทอง 18  
19 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 82.50 ทอง 19  
20 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 82 ทอง 20  
21 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 81 ทอง 21  
22 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 80 ทอง 22  
23 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 78.50 เงิน 23  
24 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 77.50 เงิน 24  
25 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 77.50 เงิน 24  
26 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 76.50 เงิน 26  
27 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 76.50 เงิน 26  
28 โรงเรียนเถินวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 76.50 เงิน 26  
29 โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 76 เงิน 29  
30 โรงเรียนจอมทอง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 74.50 เงิน 30  
31 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 74 เงิน 31  
32 โรงเรียนสา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 73 เงิน 32  
33 โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 72.50 เงิน 33  
34 โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 71 เงิน 34  
35 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 65.50 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 63.50 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนสบเมยวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 63.50 ทองแดง 36  
38 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 63 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนสากเหล็กวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 57.50 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 55 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนวังเหนือวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 53 เข้าร่วม 41  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน