ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 717
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 91.68 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 89.68 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 89.35 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 88.01 ทอง 4  
5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 87.01 ทอง 5  
6 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 85.35 ทอง 6  
7 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 82.69 ทอง 7  
8 โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 81.01 ทอง 8  
9 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 80.01 ทอง 9  
10 โรงเรียนจุนวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 78.35 เงิน 10  
11 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 78.01 เงิน 11  
12 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 76.01 เงิน 12  
13 โรงเรียนอุดมดรุณี สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 75.35 เงิน 13  
14 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 74.68 เงิน 14  
15 โรงเรียนผดุงปัญญา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 73.34 เงิน 15  
16 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 73.02 เงิน 16  
17 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 71.68 เงิน 17  
18 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 70.02 เงิน 18  
19 โรงเรียนปายวิทยาคาร สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 70.01 เงิน 19  
20 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 68.34 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 68.01 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 63.35 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนตะพานหิน สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 63.34 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนลองวิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 61.34 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนวังเหนือวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 60.68 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 58.68 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 58.68 เข้าร่วม 26  
28 โรงเรียนจอมทอง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 56.01 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 54.01 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 51.34 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 45.01 เข้าร่วม 31  
32 โรงเรียนหนองบัว สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 32.34 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 31.34 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนสากเหล็กวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 25.68 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนรังษีวิทยา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) - -  
36 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) - -  
37 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) - -  
38 โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน