ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 721
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 91.81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 90.02 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 88.75 ทอง 5  
6 โรงเรียนพิชัย สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 88.15 ทอง 6  
7 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 85.55 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลวชิร สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 84.40 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 84.14 ทอง 9  
10 โรงเรียนฮอดพิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 83.51 ทอง 10  
11 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 82.36 ทอง 11  
12 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 81.90 ทอง 12  
13 โรงเรียนวัชรวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 81.67 ทอง 13  
14 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 80.79 ทอง 14  
15 โรงเรียนฟากท่าวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 78.82 เงิน 15  
16 โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 78.77 เงิน 16  
17 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 77.93 เงิน 17  
18 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 77.25 เงิน 18  
19 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 77.21 เงิน 19  
20 โรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 76.78 เงิน 20  
21 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 76.69 เงิน 21  
22 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 75.89 เงิน 22  
23 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 75.59 เงิน 23  
24 โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 75.53 เงิน 24  
25 โรงเรียนผดุงวิทย์ (วัดศรีบุญเรือง) สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 74.43 เงิน 25  
26 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 73.19 เงิน 26  
27 โรงเรียนจอมทอง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 72.97 เงิน 27  
28 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 70.83 เงิน 28  
29 โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 70.56 เงิน 29  
30 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 67.81 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนเทพนารี สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 67.74 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 67.59 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 65.94 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 65.68 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนนครไทย สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 65.61 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 65.30 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 65.25 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 64.80 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนวังเหนือวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 63 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนจิตพิมล สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 62.73 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 60.14 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 59.84 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 58.65 เข้าร่วม 43  
44 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 51.60 เข้าร่วม 44  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน