ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 078
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหนองกลับวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนติ้ววิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนลานสักวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสันกำแพง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 87.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 87.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 87 ทอง 7  
8 โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 86.67 ทอง 8  
9 โรงเรียนวังข่อยพิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 86.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 86 ทอง 10  
11 โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 85.67 ทอง 11  
12 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 85.33 ทอง 12  
13 โรงเรียนพญาเม็งราย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 85 ทอง 13  
14 โรงเรียนแม่แตง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 84.67 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ่อเกลือ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 84.33 ทอง 15  
16 โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 84 ทอง 16  
17 โรงเรียนเมืองมายวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 83.67 ทอง 17  
18 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 83.33 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 83 ทอง 19  
20 โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 82.67 ทอง 20  
21 โรงเรียนสา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 82.33 ทอง 21  
22 โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 82 ทอง 22  
23 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 81.67 ทอง 23  
24 โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 81.33 ทอง 24  
25 โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 81 ทอง 25  
26 โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 80.67 ทอง 26  
27 โรงเรียนแม่วินสามัคคี สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 80.33 ทอง 27  
28 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 80 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน