ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 079
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านกล้อทอ สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 91 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านใหม่วิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 91 ทอง 4  
7 โรงเรียนวัชรวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 91 ทอง 4  
8 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 91 ทอง 4  
9 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 91 ทอง 4  
10 โรงเรียนเนินกุ่มวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 91 ทอง 4  
11 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 91 ทอง 4  
12 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 90 ทอง 12  
13 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุห้าดวง สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 90 ทอง 12  
14 โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 90 ทอง 12  
15 โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 89 ทอง 15  
16 โรงเรียนบางลายพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 87 ทอง 16  
17 โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 85 ทอง 17  
18 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 85 ทอง 17  
19 โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 85 ทอง 17  
20 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 83 ทอง 20  
21 โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 83 ทอง 20  
22 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 83 ทอง 20  
23 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 83 ทอง 20  
24 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 83 ทอง 20  
25 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 82 ทอง 25  
26 โรงเรียนช่องแคพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 82 ทอง 25  
27 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 82 ทอง 25  
28 โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 82 ทอง 25  
29 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 82 ทอง 25  
30 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 82 ทอง 25  
31 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 82 ทอง 25  
32 โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 82 ทอง 25  
33 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 81 ทอง 33  
34 โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 81 ทอง 33  
35 โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 81 ทอง 33  
36 โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 81 ทอง 33  
37 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 81 ทอง 33  
38 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 80 ทอง 38  
39 โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 80 ทอง 38  
40 โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 80 ทอง 38  
41 โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 80 ทอง 38  
42 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 80 ทอง 38  
43 โรงเรียนเมืองด้งวิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 80 ทอง 38  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน