ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 086
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 96.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนขุนควรวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 94.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนลองวิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนวชิรป่าซาง สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 91.66 ทอง 5  
6 โรงเรียนพบพระวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 90.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนเมืองแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 84 ทอง 7  
9 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 82.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 82 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 81 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 80 ทอง 12  
13 โรงเรียนเมืองมายวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 79 เงิน 13  
14 โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 78.33 เงิน 14  
15 โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 78.33 เงิน 14  
16 โรงเรียนแสนตอวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 76.66 เงิน 16  
17 โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 75 เงิน 17  
18 โรงเรียนทับกฤชพัฒนา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) - -  
19 โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน