งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ เต็นท์ 1 13 ธ.ค. 2560 9.00-13.00
-
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ เต็นท์ 1 14 ธ.ค. 2560 9.00-13.00
-
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ เต็นท์ 2 13 ธ.ค. 2560 9.00-12.00
-
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 ห้องประชุมปลอดภัย 14 ธ.ค. 2560 9.00-12.00
-
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนอุทิศศึกษา อาคารกีฬา 75 ปี อ.ละเมียด อินอ่อน 13 ธ.ค. 2560 9.00-12.00
-
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนอุทิศศึกษา อาคารกีฬา 75 ปี อ.ละเมียด อินอ่อน 14 ธ.ค. 2560 9.00-12.00
-
7 018 การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนอุทิศศึกษา หอประชุม 70 ปีแห่งการเดินทาง 13 ธ.ค. 2560 9.00-12.00
-
8 019 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนอุทิศศึกษา หอประชุม 70 ปีแห่งการเดินทาง 14 ธ.ค. 2560 9.00-12.00
-
9 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนอุทิศศึกษา หอประชุม 70 ปีแห่งการเดินทาง 15 ธ.ค. 2560 9.00-12.00
-
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอุทิศศึกษา อาคารกีฬา 75 ปี อ.ละเมียด อินอ่อน 15 ธ.ค. 2560 9.00-12.00
-
11 026 การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ เต็นท์ 3 13 ธ.ค. 2560 9.00-12.00
-
12 027 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ เต็นท์ 1 15 ธ.ค. 2560 9.00-12.00
-
13 734 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ เต็นท์ 2 14 ธ.ค. 2560 9.00-12.00
-
14 034 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ เต็นท์ 2 15 ธ.ค. 2560 9.00-12.00
-
15 048 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ เต็นท์ 3 14 ธ.ค. 2560 9.00-12.00
-
16 050 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ เต็นท์ 3 15 ธ.ค. 2560 9.00-12.00
-
17 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ หอประชุม 15 ธ.ค. 2560 9.00-12.00
-
18 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 ห้อง ประชุมคฤหบดี 15 ธ.ค. 2560 9.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางสถิตาภรณ์ อารีเอื้อ ศน.ศธจ.กพ.(0812804332), นางธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์ ศน.ศธจ.กพ.(0882747828) id line : deawkpp1
นางสาวรุ่งนภา ประทีปแก้ว ศน.สพป.กพ.2 (0892686567), ว่าที่ ร.ต.หญิง พจนี ถูกมี ศน.ศธจ.กพ.(0839546025) Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]