สพป. ตาก เขต 1

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 179 โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา 10 85 29
2 180 โรงเรียนชุมชนชลประทานรังสรรค์ 1 1 1
3 181 โรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วง 2 2 2
4 182 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ยะ 1 2 2
5 183 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ระวานสองแคว 4 8 7
6 184 โรงเรียนชูวิชาราษฎร์ 2 8 4
7 185 โรงเรียนดงซ่อมพิทยาคม 5 11 9
8 186 โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากฯ 8 26 13
9 187 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 28 154 67
10 188 โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม 9 58 21
11 190 โรงเรียนน้ำดิบพิทยาคม 1 1 1
12 191 โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง 1 1 1
13 192 โรงเรียนบ้านฉลอม 1 1 1
14 193 โรงเรียนบ้านชะลาดระฆัง 1 1 1
15 194 โรงเรียนบ้านดงลาน 3 7 6
16 195 โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่ง 1 1 1
17 196 โรงเรียนบ้านตลุกป่าตาล 1 3 2
18 197 โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา 4 11 7
19 198 โรงเรียนบ้านท่าไม้แดง 2 9 5
20 199 โรงเรียนบ้านนาตาโพ 2 7 4
21 200 โรงเรียนบ้านน้ำดิบ 2 3 3
22 201 โรงเรียนบ้านประดาง 1 2 2
23 202 โรงเรียนบ้านปากทางเขื่อนภูมิพล 1 2 2
24 203 โรงเรียนบ้านปากวัง 1 3 2
25 204 โรงเรียนบ้านป่ายางตะวันตก 6 12 9
26 205 โรงเรียนบ้านป่ายางใต้ 2 3 3
27 206 โรงเรียนบ้านมูเซอ 1 1 1
28 207 โรงเรียนบ้านลานสาง 1 5 2
29 208 โรงเรียนบ้านวังน้ำเย็น 2 4 2
30 209 โรงเรียนบ้านวังโพ 2 2 2
31 210 โรงเรียนบ้านวังไคร้มิตรภาพที่102 2 4 2
32 211 โรงเรียนบ้านศรีคีรีรักษ์ 3 8 6
33 212 โรงเรียนบ้านสะแกเครือ 1 1 1
34 213 โรงเรียนบ้านหนองนกปีกกา 3 10 5
35 214 โรงเรียนบ้านหนองร่ม 1 3 2
36 215 โรงเรียนบ้านหนองเชียงคา 3 4 4
37 216 โรงเรียนบ้านเนินมะลื่น 1 1 1
38 217 โรงเรียนบ้านแม่พะยวบ 1 2 2
39 218 โรงเรียนบ้านโป่งแดง 3 5 5
40 219 โรงเรียนบ้านโสมง 1 3 2
41 220 โรงเรียนบ้านใหม่ 1 3 2
42 221 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 9 19 14
43 222 โรงเรียนผาผึ้งวิทยาคม 3 6 4
44 224 โรงเรียนวังหวายวิทยาคม 3 10 6
45 225 โรงเรียนวัดปากห้วยไม้งาม 1 2 2
46 226 โรงเรียนศรีวิทยา 3 7 5
47 227 โรงเรียนหนองเสือพิทยาคม 3 7 3
48 228 โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง 4 4 4
49 229 โรงเรียนหินลาดนาไฮวิทยาคม 4 9 7
50 230 โรงเรียนอนุบาลตาก 19 60 33
51 231 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าปุย 2 2 2
52 232 โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า 6 19 10
53 233 โรงเรียนอนุบาลวังเจ้า 3 5 5
54 235 โรงเรียนเขื่อนภูมิพล 6 21 11
55 237 โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ 6 19 11
56 238 โรงเรียนเด่นไม้ซุงวิทยาคม 4 6 6
57 189 โรงเรียนธรรมราชานุสรณ์ 1 3 2
58 234 โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ 1 1 1
59 236 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 6 10 9
60 239 โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร 1 1 1
61 240 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 7 10 9
62 241 โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนวิทยานุสรณ์ 2 6 2
63 223 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 4 20 7
รวม 224 725 398
1123

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางสถิตาภรณ์ อารีเอื้อ ศน.ศธจ.กพ.(0812804332), นางธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์ ศน.ศธจ.กพ.(0882747828) id line : deawkpp1
นางสาวรุ่งนภา ประทีปแก้ว ศน.สพป.กพ.2 (0892686567), ว่าที่ ร.ต.หญิง พจนี ถูกมี ศน.ศธจ.กพ.(0839546025) Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]