สพป. น่าน เขต 2

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 634 โรงเรียนจอมแจ้งวิทยาคาร 1 1 1
2 635 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน 2 10 4
3 636 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง 2 6 4
4 637 โรงเรียนชุมชนบ้านเฟือยลุง 3 3 3
5 638 โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115 1 10 3
6 639 โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร 2 3 3
7 640 โรงเรียนชุมชนศิลาแลง 2 5 4
8 641 โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 2 4 3
9 642 โรงเรียนตาลชุมมิตรภาพที่ 186 1 2 2
10 643 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนฯ 1 3 2
11 644 โรงเรียนบรรณโศภิษฐ์ 4 4 4
12 645 โรงเรียนบ้านกอก 3 9 6
13 646 โรงเรียนบ้านคัวะ 1 1 1
14 647 โรงเรียนบ้านชี 1 7 3
15 648 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 1 2 2
16 649 โรงเรียนบ้านดอยติ้ว 1 10 3
17 650 โรงเรียนบ้านด่าน 1 1 1
18 651 โรงเรียนบ้านถ่อน 1 1 1
19 652 โรงเรียนบ้านทุ่งเฮ้า 3 8 6
20 653 โรงเรียนบ้านท่าค้ำ(ไตรราษฎร์บำรุง) 1 2 2
21 654 โรงเรียนบ้านท่าวังผา 12 25 17
22 655 โรงเรียนบ้านนาฝาง 1 2 2
23 656 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ 12 23 18
24 657 โรงเรียนบ้านน้ำคา 2 13 5
25 658 โรงเรียนบ้านน้ำช้างพัฒนา 1 1 1
26 659 โรงเรียนบ้านน้ำยาว 2 2 2
27 660 โรงเรียนบ้านน้ำลาด 1 1 1
28 661 โรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสา 5 14 10
29 662 โรงเรียนบ้านบวกหญ้า 2 4 4
30 663 โรงเรียนบ้านบ่อหยวก 6 23 14
31 664 โรงเรียนบ้านปงสนุก 10 21 16
32 665 โรงเรียนบ้านปรางค์ 17 53 32
33 666 โรงเรียนบ้านปอน 1 5 2
34 667 โรงเรียนบ้านปางปุก 2 4 3
35 668 โรงเรียนบ้านปางแก 1 2 2
36 669 โรงเรียนบ้านป่าหัด 1 5 2
37 670 โรงเรียนบ้านผาน้ำย้อย 1 1 1
38 671 โรงเรียนบ้านผาหลัก/สาขาบ้านยอด 2 5 4
39 672 โรงเรียนบ้านผาเวียง 3 5 4
40 673 โรงเรียนบ้านร้อง 7 16 11
41 674 โรงเรียนบ้านสบกอน 4 4 4
42 675 โรงเรียนบ้านสบขุ่น 1 3 2
43 676 โรงเรียนบ้านสบปืน 1 9 3
44 677 โรงเรียนบ้านสบมาง 1 3 2
45 678 โรงเรียนบ้านสบหนอง 1 1 1
46 679 โรงเรียนบ้านสบเป็ด 10 14 13
47 680 โรงเรียนบ้านสว้า 1 1 1
48 681 โรงเรียนบ้านสองแคว 5 16 8
49 682 โรงเรียนบ้านสันเจริญ 2 4 4
50 683 โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 10 23 16
51 684 โรงเรียนบ้านหนอง 2 6 4
52 685 โรงเรียนบ้านหนาด 1 2 2
53 686 โรงเรียนบ้านห่างทางหลวง 1 3 2
54 687 โรงเรียนบ้านห้วยฟอง 3 17 7
55 688 โรงเรียนบ้านเปียงซ้อ 3 8 6
56 689 โรงเรียนบ้านเสี้ยว(ปัว) 1 1 1
57 690 โรงเรียนบ้านแหน 3 6 4
58 691 โรงเรียนบ้านไร่ 3 6 6
59 692 โรงเรียนป่่ากลางมิตรภาพที่ ๑๖๖ 1 1 1
60 693 โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 4 9 7
61 694 โรงเรียนภูคาวิทยาคม 2 7 4
62 695 โรงเรียนมณีพฤกษ์ 3 6 6
63 696 โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 4 4 4
64 697 โรงเรียนวรนคร 6 12 10
65 698 โรงเรียนศรีสระวงค์ 2 4 3
66 699 โรงเรียนสกาดพัฒนา 5 15 9
67 700 โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย 11 45 22
68 701 โรงเรียนแสนทองวิทยา 4 7 6
69 702 โรงเรียนไตรคามวิทยา 1 3 2
70 703 โรงเรียนไตรประชาวิทยา 1 1 1
71 704 โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี 3 3 3
72 705 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๘ (บ้านงอบ) 2 2 2
73 706 โรงเรียนไลออนส์บ้านหนองปลา 1 6 3
รวม 226 569 378
947

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางสถิตาภรณ์ อารีเอื้อ ศน.ศธจ.กพ.(0812804332), นางธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์ ศน.ศธจ.กพ.(0882747828) id line : deawkpp1
นางสาวรุ่งนภา ประทีปแก้ว ศน.สพป.กพ.2 (0892686567), ว่าที่ ร.ต.หญิง พจนี ถูกมี ศน.ศธจ.กพ.(0839546025) Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]