สพป. ลำปาง เขต 3

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 1127 โรงเรียนบ้านกล้วย 2 2 2
2 1128 โรงเรียนบ้านก่อ 3 5 5
3 1129 โรงเรียนบ้านขอวิทยา 3 7 5
4 1130 โรงเรียนบ้านขาม 2 8 5
5 1131 โรงเรียนบ้านช่อฟ้า สาขาแม่จอกฟ้า 1 3 2
6 1132 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 4 4 4
7 1133 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว(วังเหนือ) 2 6 4
8 1134 โรงเรียนบ้านต้นงุ้น 2 6 3
9 1135 โรงเรียนบ้านทัพป่าเส้า 4 12 8
10 1136 โรงเรียนบ้านทุ่งส้าน 2 8 4
11 1137 โรงเรียนบ้านทุ่งฮ้าง 1 2 2
12 1138 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 1 1 1
13 1139 โรงเรียนบ้านน้ำจำ 2 2 2
14 1140 โรงเรียนบ้านปงถ้ำ 1 6 3
15 1141 โรงเรียนบ้านป่าเหว 2 5 3
16 1142 โรงเรียนบ้านวังโป่ง 1 1 1
17 1143 โรงเรียนบ้านวังใหม่ 3 17 7
18 1144 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง 1 1 1
19 1145 โรงเรียนบ้านสบฟ้า 1 1 1
20 1146 โรงเรียนบ้านสบลี 4 12 7
21 1147 โรงเรียนบ้านหนองนาว 2 4 3
22 1148 โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง 3 3 3
23 1149 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1 3 2
24 1150 โรงเรียนบ้านเมืองตึง 2 3 3
25 1151 โรงเรียนบ้านเลาสู 1 2 2
26 1152 โรงเรียนบ้านแป้น 2 9 2
27 1153 โรงเรียนบ้านแพะ 1 1 1
28 1154 โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ 6 9 9
29 1155 โรงเรียนบ้านแม่สุขใน 3 6 5
30 1156 โรงเรียนบ้านใหม่เหล่ายาว 2 4 3
31 1157 โรงเรียนบ้านไร่ 1 3 2
32 1158 โรงเรียนผาช่อวิทยา 9 28 18
33 1159 โรงเรียนร่องเคาะวิทยา 8 17 10
34 1160 โรงเรียนวังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) 2 2 2
35 1161 โรงเรียนวังทองวิทยา 6 14 11
36 1162 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมทุ่งคาวิทยา 7 12 11
37 1163 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมทุ่งฮั้ววิทยา 9 15 15
38 1164 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมบ้านป่าแขม 2 5 4
39 1165 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมบ้านแม่ตา 3 4 4
40 1166 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมปลายนาวิทยา 1 1 1
41 1167 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมพระเจ้าตอกสาน 1 1 1
42 1168 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมวังแก้ววิทยา 5 16 10
43 1169 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมอนุบาลเมืองปาน 4 6 5
44 1170 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมแจ้ซ้อนวิทยา 4 9 6
45 1171 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมไผ่งามวิทยา 9 48 19
46 1172 โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ 12 60 24
47 1173 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 16 46 30
48 1174 โรงเรียนแจ้คอนวิทยา 17 47 27
รวม 181 487 303
790

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางสถิตาภรณ์ อารีเอื้อ ศน.ศธจ.กพ.(0812804332), นางธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์ ศน.ศธจ.กพ.(0882747828) id line : deawkpp1
นางสาวรุ่งนภา ประทีปแก้ว ศน.สพป.กพ.2 (0892686567), ว่าที่ ร.ต.หญิง พจนี ถูกมี ศน.ศธจ.กพ.(0839546025) Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]