สพป. สุโขทัย เขต 1

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 1293 โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) 7 41 16
2 1294 โรงเรียนบ้านขุนนาวัง 4 46 13
3 1295 โรงเรียนบ้านคลองตะเข้ 2 4 3
4 1296 โรงเรียนบ้านคลองน้ำเย็น 1 1 1
5 1297 โรงเรียนบ้านดงเดือย 2 4 3
6 1298 โรงเรียนบ้านด่าน 1 1 1
7 1299 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 7 18 12
8 1300 โรงเรียนบ้านนากาหลง 2 4 4
9 1301 โรงเรียนบ้านน้ำพุ 6 20 13
10 1302 โรงเรียนบ้านน้ำลาด 1 2 2
11 1303 โรงเรียนบ้านน้ำเรื่อง 1 1 1
12 1304 โรงเรียนบ้านบางคลอง(สามัคคีประชาคาร) 2 2 2
13 1305 โรงเรียนบ้านบึงหญ้า 3 12 7
14 1306 โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม 7 9 8
15 1307 โรงเรียนบ้านปากแคว 1 3 2
16 1308 โรงเรียนบ้านป่ามะม่วง 1 1 1
17 1309 โรงเรียนบ้านป่าสัก 2 7 4
18 1310 โรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูล 2 2 2
19 1311 โรงเรียนบ้านยางเมือง 4 4 4
20 1312 โรงเรียนบ้านลานกระบือ 8 16 12
21 1313 โรงเรียนบ้านลานทอง 2 10 5
22 1314 โรงเรียนบ้านลานเอื้อง 2 6 4
23 1315 โรงเรียนบ้านลำคลองยาง 1 5 2
24 1316 โรงเรียนบ้านวังทองแดง 1 3 2
25 1317 โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 11 19 17
26 1318 โรงเรียนบ้านวังลึก 1 9 3
27 1319 โรงเรียนบ้านวังหาด 1 6 3
28 1320 โรงเรียนบ้านวังหิน 2 6 4
29 1321 โรงเรียนบ้านวังแดด 1 10 3
30 1322 โรงเรียนบ้านวังโคนเปือย 3 5 4
31 1323 โรงเรียนบ้านวังไทร 2 6 2
32 1324 โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) 1 1 1
33 1325 โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา) 3 4 4
34 1326 โรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง 1 1 1
35 1327 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 2 6 4
36 1328 โรงเรียนบ้านหนองตลับ 1 2 1
37 1329 โรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์) 1 10 3
38 1330 โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ 1 1 1
39 1331 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 8 29 16
40 1332 โรงเรียนบ้านเขาทองผางับ 1 1 1
41 1333 โรงเรียนบ้านเนินประดู่ 3 9 6
42 1334 โรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์" 2 3 3
43 1335 โรงเรียนวัดกกแรต 2 2 2
44 1336 โรงเรียนวัดคุ้งยาง 2 5 4
45 1337 โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ 2 4 3
46 1338 โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู2504) 4 16 9
47 1339 โรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง) 3 6 4
48 1340 โรงเรียนวัดทุ่ง 1 3 2
49 1341 โรงเรียนวัดท่าฉนวน 1 3 1
50 1342 โรงเรียนวัดปรักรัก 3 4 4
51 1343 โรงเรียนวัดปากพระ 2 3 3
52 1344 โรงเรียนวัดมุจลินทาราม 5 12 8
53 1346 โรงเรียนวัดหนองกก 2 2 2
54 1347 โรงเรียนวัดหางตลาด 7 18 13
55 1348 โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา 1 24 8
56 1349 โรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์) 2 20 6
57 1350 โรงเรียนสามัคคีวิทยา(สหกรณ์อุปถัมภ์) 1 3 2
58 1351 โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง(กม.78) 3 6 6
59 1352 โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) 2 7 3
60 1353 โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 6 11 9
61 1354 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 12 35 21
62 1292 โรงเรียนกวางตง 5 13 8
63 1345 โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80 1 3 2
64 1355 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) 6 15 9
รวม 188 565 330
895

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางสถิตาภรณ์ อารีเอื้อ ศน.ศธจ.กพ.(0812804332), นางธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์ ศน.ศธจ.กพ.(0882747828) id line : deawkpp1
นางสาวรุ่งนภา ประทีปแก้ว ศน.สพป.กพ.2 (0892686567), ว่าที่ ร.ต.หญิง พจนี ถูกมี ศน.ศธจ.กพ.(0839546025) Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]