สพป. สุโขทัย เขต 2

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 1356 โรงเรียนบ้านกลางดง 10 18 14
2 1357 โรงเรียนบ้านขอนซุง 2 2 2
3 1358 โรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา) 4 4 4
4 1359 โรงเรียนบ้านซ่าน 5 11 9
5 1360 โรงเรียนบ้านดงคู่ 1 1 1
6 1361 โรงเรียนบ้านดงจันทน์ 1 1 1
7 1362 โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา 2 5 4
8 1363 โรงเรียนบ้านดอนจันทร์ 1 3 2
9 1364 โรงเรียนบ้านดอยไก่เขี่ย 1 2 2
10 1365 โรงเรียนบ้านทุ่งพล้อ 1 5 2
11 1366 โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) 4 13 7
12 1367 โรงเรียนบ้านท่ามักกะสัง 8 22 14
13 1368 โรงเรียนบ้านธารชะอม 7 11 11
14 1369 โรงเรียนบ้านธารน้ำทิพย์ 1 1 1
15 1370 โรงเรียนบ้านนาพง 1 7 3
16 1371 โรงเรียนบ้านบึงบอน 5 12 7
17 1372 โรงเรียนบ้านบุ่งสัก 1 2 2
18 1373 โรงเรียนบ้านปากคลองแดน 1 1 1
19 1374 โรงเรียนบ้านปากคะยาง 2 4 3
20 1375 โรงเรียนบ้านปากสาน 2 4 3
21 1376 โรงเรียนบ้านปากสิน(ต้นประชานุเคราะห์) 1 6 3
22 1377 โรงเรียนบ้านปางสา 1 3 2
23 1378 โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 14 45 22
24 1379 โรงเรียนบ้านป่ากุมเกาะ 1 1 1
25 1380 โรงเรียนบ้านผาเวียง 4 20 10
26 1381 โรงเรียนบ้านราวต้นจันทน์ 2 3 3
27 1383 โรงเรียนบ้านวังตามน 3 7 5
28 1384 โรงเรียนบ้านวังพิกุล 6 14 10
29 1385 โรงเรียนบ้านวังลึก(ยุวนาฏชนูทิศ) 1 1 1
30 1386 โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ 2 9 5
31 1387 โรงเรียนบ้านสันติสุข 6 14 11
32 1388 โรงเรียนบ้านสันหีบ 2 5 4
33 1389 โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) 1 1 1
34 1390 โรงเรียนบ้านสารจิตร 1 2 2
35 1391 โรงเรียนบ้านสุเม่น 6 16 10
36 1392 โรงเรียนบ้านหนองกลับ 2 8 4
37 1393 โรงเรียนบ้านหนองแหน 3 5 4
38 1394 โรงเรียนบ้านหนองแหน (อำเภอศรีนคร) 1 3 2
39 1395 โรงเรียนบ้านห้วยโป้ 3 13 6
40 1396 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 4 8 5
41 1397 โรงเรียนบ้านเกาะตาเลี้ยง (ทองดีประชานุกูล) 1 2 2
42 1398 โรงเรียนบ้านเขาทอง 1 1 1
43 1399 โรงเรียนบ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์) 1 10 3
44 1400 โรงเรียนบ้านแก่ง 1 1 1
45 1401 โรงเรียนบ้านแม่ทุเลา 2 4 3
46 1402 โรงเรียนบ้านแม่ท่าแพ 1 1 1
47 1403 โรงเรียนบ้านแม่ราก 2 4 3
48 1404 โรงเรียนบ้านแม่เทิน 4 10 7
49 1405 โรงเรียนบ้านโซกเปือย 2 5 4
50 1406 โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์งาม 1 5 2
51 1407 โรงเรียนบ้านไผ่ตะล่อม 1 3 2
52 1408 โรงเรียนบ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155) 1 2 2
53 1411 โรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์) 1 20 6
54 1412 โรงเรียนวัดคลองกระจง 2 2 2
55 1413 โรงเรียนวัดบ้านกรุ 3 5 5
56 1414 โรงเรียนวัดบ้านเหมือง 1 1 1
57 1415 โรงเรียนวัดปากน้ำ 1 1 1
58 1416 โรงเรียนวัดศรีสังวร 1 1 1
59 1417 โรงเรียนวัดเกาะ 1 3 2
60 1418 โรงเรียนวัดโบราณหลวง 2 5 4
61 1419 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 1 1 1
62 1420 โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา 1 1 1
63 1421 โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา) 1 1 1
64 1422 โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 14 43 27
65 1423 โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 6 18 10
66 1424 โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง 13 24 23
67 1425 โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก (คุ้งวารีวิทยา) 3 3 3
68 1426 โรงเรียนเชิงผา 2 2 2
69 1427 โรงเรียนเทวัญอำนวยวิทย์ 1 2 2
70 1429 โรงเรียนไชยะวิทยา 6 9 8
71 1409 โรงเรียนป้วยมิ้ง 3 13 5
72 1410 โรงเรียนพุ่ยฮัว 1 10 3
73 1382 โรงเรียนบ้านวงฆ้อง 1 10 3
74 1428 โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก 7 38 14
รวม 214 574 360
934

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางสถิตาภรณ์ อารีเอื้อ ศน.ศธจ.กพ.(0812804332), นางธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์ ศน.ศธจ.กพ.(0882747828) id line : deawkpp1
นางสาวรุ่งนภา ประทีปแก้ว ศน.สพป.กพ.2 (0892686567), ว่าที่ ร.ต.หญิง พจนี ถูกมี ศน.ศธจ.กพ.(0839546025) Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]