สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 2837 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ศึกษา 2 3 3
2 2838 โรงเรียนจริมอนุสรณ์ 2 2 5 4
3 2839 โรงเรียนชุมชนบ้านนากล่ำ 2 3 3
4 2840 โรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคาร 7 15 11
5 2841 โรงเรียนชุมชนวัดมหาธาตุ 1 1 1
6 2842 โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม 2 5 4
7 2844 โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 13 26 19
8 2845 โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 2 1 3 2
9 2846 โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 4 5 13 8
10 2847 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 1 1 10 3
11 2848 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 4 1 6 3
12 2849 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 5 3 3 3
13 2850 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 3 4 7 6
14 2851 โรงเรียนน้ำพร้าสามัคคี 5 14 10
15 2852 โรงเรียนน้ำสิงห์ (สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่78) 1 2 2
16 2853 โรงเรียนบ้านนาต้นโพธิ์ 1 2 2
17 2854 โรงเรียนบ้านนาผักฮาด 1 3 2
18 2855 โรงเรียนบ้านนาแซง 4 9 7
19 2856 โรงเรียนบ้านนาไพร 3 4 4
20 2857 โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว 1 2 2
21 2858 โรงเรียนบ้านน้ำลัดสามัคคี 2 2 2
22 2859 โรงเรียนบ้านน้ำลี 2 4 3
23 2860 โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 2 4 4
24 2861 โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 6 11 8
25 2862 โรงเรียนบ้านปากปาด 6 20 10
26 2863 โรงเรียนบ้านปางเกลือ 4 8 7
27 2864 โรงเรียนบ้านม่วงชุม 1 2 2
28 2865 โรงเรียนบ้านสีเสียดบํารุง 6 15 11
29 2866 โรงเรียนบ้านห้วยครั่ง 1 3 2
30 2867 โรงเรียนบ้านห้วยคอม 7 33 17
31 2868 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 7 19 13
32 2869 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 8 30 14
33 2870 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 12 45 20
34 2871 โรงเรียนบ้านห้วยลึก 4 4 4
35 2872 โรงเรียนบ้านห้วยสูน 1 3 2
36 2873 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ 2 5 4
37 2874 โรงเรียนบ้านห้วยแมง 1 3 2
38 2875 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 2 2 2
39 2876 โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 6 13 9
40 2877 โรงเรียนป่ากั้งวิทยา 7 15 13
41 2878 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 13 2 14 6
42 2879 โรงเรียนวัดจอมแจ้ง 3 8 6
43 2880 โรงเรียนวัดนาขุม 1 2 1
44 2881 โรงเรียนวัดวังกอง 2 2 2
45 2882 โรงเรียนวัดวังสัมพันธ์ 1 5 2
46 2883 โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย 1 1 1
47 2885 โรงเรียนสิงห์คอมพิทยา 1 3 2
48 2886 โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) 26 42 34
49 2887 โรงเรียนอนุบาลบ้านโคก 2 9 3
50 2888 โรงเรียนอนุบาลฟากท่า(วัดวังขวัญวันครู 2503) 1 5 2
51 2889 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 106 (บ้านนาบัว) 2 3 3
52 2890 โรงเรียนไผ่งามวิทยา 1 10 3
53 2884 โรงเรียนสหคริสเตียน 13 27 16
54 2843 โรงเรียนตชด.บุญธรรม-บุญพริ้ง 1 2 2
รวม 204 510 331
841

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางสถิตาภรณ์ อารีเอื้อ ศน.ศธจ.กพ.(0812804332), นางธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์ ศน.ศธจ.กพ.(0882747828) id line : deawkpp1
นางสาวรุ่งนภา ประทีปแก้ว ศน.สพป.กพ.2 (0892686567), ว่าที่ ร.ต.หญิง พจนี ถูกมี ศน.ศธจ.กพ.(0839546025) Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]