ศุนย์การแข่งขันคอมพิวเตอร์
  สาระคอมพิวเตอร์
การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในสถานที่แข่งขัน (สพป.)
1> ใช้เครื่องกลางของสถานที่แข่งขันคอมพิวเตอร์(มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร)
2> ระบบปฏิบัติการในเครื่องที่ใช้เป็นเครื่องกลาง เป็นWindows 7 64 bit /Microsoft office 2010 version English
3> ผู้เข้าแข่งขันศึกษาเกณฑ์การแข่งขันทุกรายการให้เข้าใจ
4> การแข่งขันโครงงานคอมพิวเตอร์ ต้องจัดส่งเอกสารล่วงหน้าตามที่แจ้งให้ทราบแล้ว สถานที่แข่งขันจัดพื้นที่ให้ทีมละ 3 เมตร มีโต๊ะให้ 1 ตัวเท่านั้น อุปกรณ์อื่นๆผู้เข้าแข่งขันเตรียมมาเอง 
วันอังคาร ที่ 21 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14:45 น
วันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13:37 น.