หัวข้อภาษาต่างประเทศ
แจ้งหัวข้อ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)สพป.
วันพุธที่ 13ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา
ระดับชั้น ป.1-3
1. Why I love my school?  2. How to be a good student
3. What do you like to do in your free time?
ระดับชั้น ป.4-6
1. Relationship of me and my family.  2. How can we get healthy?
3. What should we know about my hometown?
ระดับชั้น ม.1-3
1. How should you do in 21st Century?  2. The way we protect the environment.
3.Three things I’d change if I ruled the world.
ѹء 01 ѹҤ 2560 15:28 .