ศูนย์การแข่งขันดนตรี(สพป.)
ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี) : (สพป.)
1.แจ้งการประชุมคณะกรรมการตัดสินดนตรี (สพป.)  (ยกเว้น ดนตรีไทย ระดับมัธยมศึกษา.)  วันที่ 11 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมคุรุร่มสัก 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดูรายเอียด
�ѹ�ҷԵ�� ��� 03 �ѹ�Ҥ� 2560 ���� 19:48 �.