ศูนย์นาฏศิลป์ (สพป)
แจ้งประชาสัมพันธ์กำหนดการรายงานตัว การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์) สพป.
ลำดับที่ 1-11 รายงานตัวเวลา 8.00 น./ลำดับที่ 12-22 รายงานตัวเวลา 10.00 น.
ลำดับที่ 23-33 รายงานตัวเวลา 12.00 น./ลำดับที่ 34-44 รายงานตัวเวลา 14.00 น.
�ѹ�ظ ��� 06 �ѹ�Ҥ� 2560 ���� 19:08 �.