ศูนย์ปฐมวัย (สพป.)
หัวข้อการแข่งขันกิจกรรมปฐมวัย
1. การปั้นดินน้ำมัน
1)ธรรมชาติน่าอยู่  2)  เที่ยวสวนสัตว์  3) ผลไม้เมืองไทย  
4) ประเพณีบ้านเรา  5) สืบสานตามรอยพ่อ
2. การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ
1)ธรรมชาติแสนสวย  2)  เมืองไทยน่าอยู่  3) เครื่องเล่นที่หนูอยากมี
4) ประเพณีบ้านเรา  5) สืบสานตามรอยพ่อ
วันพฤหัสบดี ที่ 07 ธันวาคม 2560 เวลา 14:04 น.