ศูนย์หุ่นยนต์(สพป.)
กิจกรรม  การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ชั้น ป.1-ป.6 / ม.1-ม.3 (ขยายโอกาสทางการศึกษา)
1. แก้เป็น  ให้ส่งในวันเข้าแข่งขัน ณ สถานที่แข่งขันได้  (นายอุดม  อินทา  โทรศัพท์ 096-659-1118)
2.ผู้ส่งประกวด ควรเตรียมผ้าปูโต๊ะ (สนามประกวดเตรียมโต๊ะเหล็กขนาด 150x150  เซนติเมตร)
3.ผู้ส่งประกวด ควรเตรียมปลั๊กไฟพ่วง
4.ผู้ส่งประกวด ควรเตรียมความพร้อมอินเตอร์เน็ทส่วนตัว
วันศุกร์ ที่ 08 ธันวาคม 2560 เวลา 09:10 น.