คอมพิวเตอร์ (สพป.)
แจ้งการเตรียมอุปกรณ์เข้าร่วมการแข่งขัน (คอมพิวเตอร์) สพป.
1.เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแข่งขันเป็นแบบ All in one ดังนั้นโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันต้องเตรียม ไมรโครโฟน และหูฟังมาเอง

2.การแข่งขันบางรายการที่ต้องเขียน Story Board ให้โรงเรียนจัดเตรียมเครื่องเขียน สี หรืออุปกรณ์ที่จำเป็นมาเอง
3.การนำโปรแกรมมาติดตั้งเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการแข่งขัน ให้โรงเรียนบรรจุข้อมูลลงในDVD หรือ CD เท่านั้น ไม่อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์บันทึกข้อมูลประเภทอื่นๆ
ѹء 08 ѹҤ 2560 16:42 .