ภาษาต่างประเทศ(สพป)
กำหนดการรายงานตัว ศูนย์ภาษาต่างประเทศ (สพป) โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา
1.การแข่งขัน Impromptu Speech , Story Telling ,ละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) 
ลำดับที่ 1-25 รายงานตัวเวลา 8.00 น. / ลำดับที่ 26-44 รายงานตัวเวลา 12.00 น.
2. Multi Skills Competition , พูดเพื่ออาชีพภาษาจีน, พูดภาษาญี่ปุ่น ,ต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
รายงานตัวเวลา 8.00 น.
วันเสาร์ ที่ 09 ธันวาคม 2560 เวลา 15:11 น.