กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
แจ้งประชาสัมพันธ์การรายงานตัวของทีมที่เข้าแข่งขัน
1. การแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม ชั้น ป.1-3 , ป.4-6 และ ม.1-3
เวลารับรายงานตัว ทีมลำดับที่ หมายเหตุ
07.30 – 08.30 น. 1 - 15 1. ให้เวลาเตรียมตัวก่อนแข่งขันทีมละ 5 นาที
2. ให้เวลาเก็บฉาก 5 นาที
3. เริ่มแข่งขันทีมแรก เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
11.30 – 12.30 น. 16 - 30
14.30 – 15.30 น. 31 - 44
 
2. การแข่งขันมารยาทไทย ชั้น ป.1-3 , ป.4-6 และ ม.1-3
เวลารับรายงานตัว ทีมลำดับที่ หมายเหตุ
07.30 – 08.45 น. 1 - 22 เริ่มแข่งขันทีมแรก เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
11.30 – 12.45 น. 23 - 44
   
 
วันอังคาร ที่ 12 ธันวาคม 2560 เวลา 10:04 น.