ศูนย์การแข่งขันคอมพิวเตอร์ (สพป.)
gif เคลื่อนไหวแจ้งประชาสัมพันธ์การแข่งขันทุกรายการเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยในการดำเนินการแข่งขัน
  1. ให้ครูผู้ควบคุมทีม นำเอกสารการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่แจ้งในระบบหรือเปลี่ยนแปลงในวันแข่งขันมาส่ง ณ จุดลงทะเบียน ให้ครบถ้วนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล หากตรวจสอบแล้วพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงผิดไปจากเกณฑ์ที่ระบุไว้จะตัดสิทธิ์การแข่งขันทันที
  2. เมื่อเริ่มการแข่งขันหลังจากติดตั้งโปรแกรมเรียบร้อยแล้วไม่อนุญาตให้ครูผู้ฝึกสอนอยู่ในบริเวณที่มีการแข่งขันทุกรายการ กรณีที่ต้องบริการอาหารหรือเครื่องดื่มให้กับนักเรียนให้นำมาฝากคณะกรรมการตัดสินหรือเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันที่ห้องปฏิบัติงานประจำศูนย์การแข่งขัน หากฝ่าฝืนจะตัดสิทธิ์การแข่งขันทันที
  3. การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการแข่งขันห้ามไม่ให้ทีมใด ปรับปรุงแก้ไขระบบภายในเครื่อง อาทิ ตั้งรหัสเข้าใช้งานเครื่องฯ เพิ่มเติมบันทึกข้อมูลต่างๆ โดยนักเรียนที่เข้าแข่งขัน ฯลฯ หากภายหลังที่แข่งขันเสร็จสิ้นในรายการนั้นๆ พบว่ามีการฝ่าฝืนจะปรับลดคะแนนในรายการแข่งขันนั้นๆทันที จึงขอให้ครูผู้ควบคุมทีมย้ำเตอนนักเรียนของท่านด้วย
  4. คณะกรรมการที่มีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันจะมีการสับเปลี่ยนกรรมการตัดสินในรายการนั้นๆ ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงนี้ผ่านหน้าเว็บไซต์ศิลปหัตถกรรมระดับภาคเหนือ(สพป.)ได้ เพื่อให้เกิดความยุติธรรมในการตัดสินทุกรายการ
วันพุธ ที่ 13 ธันวาคม 2560 เวลา 19:22 น.