สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000 นางประไพศรี อังสุโชติเมธี 16.4534842,99.5125119 08-1596-4191
2 ลานจอดรถไฟฟ้า อบจ.กพ (ริมแม่น้ำปิง)  
3 ลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สิริจิตอุทยาน  
4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร  
5 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม นางประไพศรี อังสุโชติเมธี 16°29'21.6"N 99°31'10.8"E 08-1596-4191
6 โรงเรียนขาณุวิทยา นายเอกวิทย์ มั่งอ่ะนะ 16.0588563,99.8558521 055 779226-13
7 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ นายวิฑูรย์ พานชัย 16.226226,99.6968732 08-8273-3426
8 โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ 16.1075833,99.3191117
9 โรงเรียนคลองลานวิทยา นายผจญ จันธิดา 16.1836777,99.3239164 086 2092739
10 โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา 16.4901075,99.7069369
11 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม รอง ผอ.รร.นิกูล ปียมาลย์ 16.6817474,99.595732 0956397527
12 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม นางสาวบุญมา ช้างทอง 16.4765927,99.5088926 084 5766484
13 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม นายภาษกร แจ่มหม้อ 16.1713287,99.7978272 08-9461-8420
14 โรงเรียนวัชรวิทยา นายสุรศักดิ์ ยอดหงส์ 16.4814114,99.5393697 097 9244781
15 โรงเรียนสักงามวิทยา 16.3188662,99.3978349
16 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 16.4785423,99.5183135

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางสถิตาภรณ์ อารีเอื้อ ศน.ศธจ.กพ.(0812804332), นางธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์ ศน.ศธจ.กพ.(0882747828)
นางสาวสุภาพร ธรรมสอน ศน.ศธจ.กพ.(0882812095), ว่าที่ ร.ต.หญิง พจนี ถูกมี ศน.ศธจ.กพ.(0839546025) Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]