สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000 นางประไพศรี อังสุโชติเมธี 16.4534842,99.5125119 08-1596-4191
2 ลานจอดรถไฟฟ้า อบจ.กพ (ริมแม่น้ำปิง) 16.4703087,99.5247534,16
3 ลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สิริจิตอุทยาน 16.4754154,99.5217897,17
4 สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 112 กำแพงเพชร ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000 ประเทศไทย 16.4779884,99.5188949,17
5 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม นางประไพศรี อังสุโชติเมธี 16°29'21.6"N 99°31'10.8"E 08-1596-4191
6 โรงเรียนขาณุวิทยา นายเอกวิทย์ มั่งอ่ะนะ 16.0588563,99.8558521 055 779226-13
7 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ นายวิฑูรย์ พานชัย 16.226226,99.6968732 08-8273-3426
8 โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ 16.1075833,99.3191117
9 โรงเรียนคลองลานวิทยา นายผจญ จันธิดา 16.1836777,99.3239164 086 2092739
10 โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา 16.4901075,99.7069369
11 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม รอง ผอ.รร.นิกูล ปียมาลย์ 16.6817474,99.595732 0956397527
12 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม นางสาวบุญมา ช้างทอง 16.4765927,99.5088926 084 5766484
13 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม นายภาษกร แจ่มหม้อ 16.1713287,99.7978272 08-9461-8420
14 โรงเรียนวัชรวิทยา นายสุรศักดิ์ ยอดหงส์ 16.4814114,99.5393697 097 9244781
15 โรงเรียนสักงามวิทยา 16.3188662,99.3978349
16 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 16.4785423,99.5183135

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางสถิตาภรณ์ อารีเอื้อ ศน.ศธจ.กพ.(0812804332), นางธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์ ศน.ศธจ.กพ.(0882747828)id line:deawkpp1
นางสาวสุภาพร ธรรมสอน ศน.ศธจ.กพ.(0882812095), ว่าที่ ร.ต.หญิง พจนี ถูกมี ศน.ศธจ.กพ.(0839546025) Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]