งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560

เพิ่มเติมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
จังหวัดกำแพงเพชร

"รัฐราษฎร์ร่วมใจ ศิลปหัตถกรรมไทยล้ำค่า เด็กเหนือพัฒนา ก้าวหน้าสู่สากล"

 
กำหนดการพิธีเปิด

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

เว็บระดับชาติ สพป.คลิกที่นี่
เว็บระดับชาติ สพม.คลิกที่นี่ 


           .: ปฏิทินการดำเนินงานจัดการแข่งขัน:.
----------------------------ระดับภาคเหนือ------------------------
-------------------------------สังกัด  สพป., สพม.---------------------------
♦ เขตพื้นที่โอนข้อมูลตัวแทนสู่ระดับภาค  >  1-20 พ.ย. 2560
♦ โรงเรียนตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค > 20 พ.ย. 2560
♦ แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค  >  20-25 พ.ย. 2560
♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค  >  26-30 พ.ย. 2560
♦ พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค  >  6 ธ.ค.2560 เป็นต้นไป
♦ การแข่งขันระดับภาคเหนือ ณ จ.กำแพงเพชร  > 10-15 ธ.ค. 2560
♦ พิมพ์เกียรติบัตร  > 25 ธ.ค.2560  เป็นต้นไป
-------------------------------สังกัด  การศึกษาพิเศษ---------------------------
♦ลงทะเบียน นักเรียนและครูผู้สอนสู่ระดับภาค > 23 - 31 ต.ค. 2560
♦ โรงเรียนตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค > 6-12 พ.ย. 2560
♦ แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค  >   6-12 พ.ย. 2560
♦ พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค  >  13-19 พ.ย. 2560
♦ การแข่งขันระดับภาคเหนือ
     7 - 8 ธ.ค. 2560 แข่งขัน ประเภทความพิการ บกพร่องทางร่างกาย
(โรงเรียนศรีสังวาล เชียงใหม่)
      7 - 8 ธ.ค. 2560 แข่งขัน ประเภทความพิการ บกพร่องทางการเห็น
(โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ จ.เชียงใหม่)
      11 – 12 ธ.ค. 2560 แข่งขัน ประเภทความพิการ บกพร่องทางการได้ยิน สติปัญญา และออทิสติก (โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญา จ.นครสวรรค์)
♦ พิมพ์เกียรติบัตร  > 18 ธ.ค.2560  เป็นต้นไป

----------------------------..ระดับชาติ------------------------------
♦ การแข่งขันระดับชาติ  > 11-13 กุมภาพันธ์ 2561
  ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ > ในการแข่งขันดนตรี วันที่ 15 ธ.ค. 2560  ได้มีทีมของโรงเรียนในสังกัด สพม. ได้วางเครื่องดนตรี "เมโลโฟน" เครื่องทองเหลือง จำนวน 1 ชิ้น ไว้ที่บริเวณลานจอดรถข้างตึกคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร  ขอความอนุเคราะห์ท่านใดที่ได้เก็บไว้ให้  ติดต่อไปที่ เบอร์โทร  098-2945297
วันอังคาร ที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 14:15 น.
  ศูนย์จัดการแข่งขันคอมพิวเตอร์ (สพป.)
 ศูนย์ศูนย์จัดการแข่งขันคอมพิวเตอร์ (สพป.)การแข่งขันคอมพิวเตอร์ (สพป.)
gif เคลื่อนไหวแจ้งประชาสัมพันธ์การแข่งขันทุกรายการเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยในการดำเนินการแข่งขัน
  1. ให้ครูผู้ควบคุมทีม นำเอกสารการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่แจ้งในระบบหรือเปลี่ยนแปลงในวันแข่งขันมาส่ง ณ จุดลงทะเบียน ให้ครบถ้วนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล หากตรวจสอบแล้วพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงผิดไปจากเกณฑ์ที่ระบุไว้จะตัดสิทธิ์การแข่งขันทันที
  2. เมื่อเริ่มการแข่งขันหลังจากติดตั้งโปรแกรมเรียบร้อยแล้วไม่อนุญาตให้ครูผู้ฝึกสอนอยู่ในบริเวณที่มีการแข่งขันทุกรายการ กรณีที่ต้องบริการอาหารหรือเครื่องดื่มให้กับนักเรียนให้นำมาฝากคณะกรรมการตัดสินหรือเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันที่ห้องปฏิบัติงานประจำศูนย์การแข่งขัน หากฝ่าฝืนจะตัดสิทธิ์การแข่งขันทันที
  3. การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการแข่งขันห้ามไม่ให้ทีมใด ปรับปรุงแก้ไขระบบภายในเครื่องอาทิ ตั้งรหัสเข้าใช้งานเครื่องฯ เพิ่มเติมบันทึกข้อมูลต่างๆ โดยนักเรียนที่เข้าแข่งขัน ฯลฯ หากภายหลังที่แข่งขันเสร็จสิ้นในรายการนั้นๆ พบว่ามีการฝ่าฝืนจะปรับลดคะแนนในรายการแข่งขันนั้นๆทันที จึงขอให้ครูผู้ควบคุมทีมย้ำเตอนนักเรียนของท่านด้วย
  4. คณะกรรมการที่มีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันจะมีการสับเปลี่ยนกรรมการตัดสินในรายการนั้นๆ ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงนี้ผ่านหน้าเว็บไซต์ศิลปหัตถกรรมระดับภาคเหนือ(สพป.)ได้ เพื่อให้เกิดความยุติธรรมในการตัดสินทุกรายการ
วันพุธ ที่ 13 ธันวาคม 2560 เวลา 19:26 น.
  ศูนย์คอมพิวเตอร์(สพป.)
แจ้งการเตรียมอุปกรณ์เข้าร่วมการแข่งขัน (คอมพิวเตอร์) สพป.
1.เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแข่งขันเป็นแบบ All in one ดังนั้นโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันต้องเตรียม ไมรโครโฟน และหูฟังมาเอง
2.การแข่งขันบางรายการที่ต้องเขียน Story Board ให้โรงเรียนจัดเตรียมเครื่องเขียน สี หรืออุปกรณ์ที่จำเป็นมาเอง
3.การนำโปรแกรมมาติดตั้งเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการแข่งขัน ให้โรงเรียนบรรจุข้อมูลลงในแผ่นบันทึกข้อมูลแบบDVD หรือ CD เท่านั้น ไม่อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์บันทึกข้อมูลประเภทอื่นๆ
วันศุกร์ ที่ 08 ธันวาคม 2560 เวลา 15:39 น.
  กำหนดการประชุม
กำหนดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ/คณะกรรมการตัดสิน (สพป.)
1.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คลิกที่นี่
2.กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ  คลิกที่นี่
3.กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา คลิกที่นี่ /  กำหนดการรายงานตัวนักเรียน คลิกที่นี่
4.กลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)คลิกที่นี่
5.กลุ่มการศึกษาปฐมวัย คลิกที่นี่
6.กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์) คลิกที่นี่ 
วันศุกร์ ที่ 08 ธันวาคม 2560 เวลา 13:47 น.
  ศนย์พัฒนาผู้เรียน(สพป)
ตารางการรายงานตัว  (ลำดับการแข่งขัน)
1.การแข่งขัน “การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6”  13 ธ.ค.2560 ณ รร.อนุบาลไทรงาม อาคารเอนกประสงค์
2.การแข่งขัน “การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3”  13 ธ.ค.2560 ณ รร.อนุบาลไทรงาม โดมสนามบาส
ลำดับการแข่งขันที่ 1-12  รายงานตัว เวลา 8.00-8.30 น.
ลำดับการแข่งขันที่ 13-24  รายงานตัว เวลา 11.30-12.00 น.
ลำดับการแข่งขันที่ 25-36  รายงานตัว เวลา 15.00-15.30 น.
ลำดับการแข่งขันที่ 37-44  รายงานตัว เวลา 18.30-19.00 น.
 ตารางการรายงานตัว  การแข่งขัน “กิจกรรมสภานักเรียน”  ป.1 – ป.6 คลิกที่นี่
วันศุกร์ ที่ 08 ธันวาคม 2560 เวลา 10:59 น.
  ศูนย์สังคมศึกษาฯ (สพม.)
กิจกรรมการแข่งขัน "โครงงานคุณธรรม" (สพม.)
-ไม่ต้องส่งรูปเล่มเอกสารล่วงหน้า  ให้นำมาส่งที่จุดรับรายงานตัว ในวันที่แข่งขัน ณ โรงเรียนขาณุวิทยา
วันอาทิตย์ ที่ 03 ธันวาคม 2560 เวลา 20:08 น.
  ศูนย์ดนตรี (สพป.,สพม.)
ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี) : (สพป.,สพม.)
1.แจ้งการประชุมคณะกรรมการตัดสินดนตรี สพป. และ สพม. (ยกเว้น ดนตรีไทย สพม.)  วันที่ 11 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมคุรุร่มสัก 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดูรายเอียด
วันอาทิตย์ ที่ 03 ธันวาคม 2560 เวลา 19:38 น.
  แจ้งหัวข้อ (สพป.)
แจ้งหัวข้อ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)สพป.
วันพุธที่ 13ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา
ระดับชั้น ป.1-3
1. Why I love my school?  2. How to be a good student
3. What do you like to do in your free time?
ระดับชั้น ป.4-6
1. Relationship of me and my family.  2. How can we get healthy?
3. What should we know about my hometown?
ระดับชั้น ม.1-3
1. How should you do in 21st Century?  2. The way we protect the environment.
3.Three things I’d change if I ruled the world.
วันศุกร์ ที่ 01 ธันวาคม 2560 เวลา 15:25 น.
  หุ่นยนต์ สพม.
การแข่งขันหุ่นยนต์ ประเภท โครงงานสมองกลฝังตัว กลุ่ม สพม.
-ให้นำเล่มเอกสารมาส่งในวันแข่งขัน ทั้ง ระดับ ม.ต้น และ ระดับ ม.ปลาย
ติดต่อสอบถามที่
นายพนธ์วศิษฏ์ กลางนภา  โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม  
โทร 089-8576533
วันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13:53 น.
  ศูนย์ภาษาต่างประเทศ
กำหนดการรายงานตัว ศูนย์การแข่งขันภาษาต่างประเทศ (สพม.)
วันอังคาร ที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14:00 น.
การแข่งขัน Skit (สพม)
หัวข้อ Speech (สพม)
งานแถลงข่าว
ประกาศการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนและการจัดลู่การแข่งขัน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 11
เมื่อวาน 19
สัปดาห์นี้ 89
สัปดาห์ที่แล้ว 26
เดือนนี้ 47
เดือนที่แล้ว 68
ปีนี้ 2,112
ทั้งหมด 1,003,400