งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.)

เพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

           .: ปฏิทินการดำเนินงานจัดการแข่งขัน:. 
----------------------------ระดับภาคเหนือ------------------------
♦ เขตพื้นที่โอนข้อมูลตัวแทนสู่ระดับภาค  >  1-20 พ.ย. 2560
♦ โรงเรียนตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค > 20 พ.ย. 2560
♦ แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค  >  20-25 พ.ย. 2560
♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค  >  26-30 พ.ย. 2560
♦ พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค  >  6 ธ.ค.2560 เป็นต้นไป
♦ การแข่งขันระดับภาคเหนือ ณ จ.กำแพงเพชร  > 11-15 ธ.ค. 2560
♦ พิมพ์เกียรติบัตร  > 25 ธ.ค.2560  เป็นต้นไป
----------------------------..ระดับชาติ------------------------------
♦ การแข่งขันระดับชาติ  > 11-13 กุมภาพันธ์ 2561
  ประชาสัมพันธ์
gif เคลื่อนไหวการขอแก้ไขชื่อ-สกุล นักเรียน/ครูผู้สอน (จากเกียรติบัตร)   คลิ๊ก
วันจันทร์ ที่ 25 ธันวาคม 2560 เวลา 04:59 น.
  ศูนย์การแข่งขันคอมพิวเตอร์ (สพป.)
gif เคลื่อนไหวแจ้งประชาสัมพันธ์การแข่งขันทุกรายการเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยในการดำเนินการแข่งขัน
  1. ให้ครูผู้ควบคุมทีม นำเอกสารการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่แจ้งในระบบหรือเปลี่ยนแปลงในวันแข่งขันมาส่ง ณ จุดลงทะเบียน ให้ครบถ้วนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล หากตรวจสอบแล้วพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงผิดไปจากเกณฑ์ที่ระบุไว้จะตัดสิทธิ์การแข่งขันทันที
  2. เมื่อเริ่มการแข่งขันหลังจากติดตั้งโปรแกรมเรียบร้อยแล้วไม่อนุญาตให้ครูผู้ฝึกสอนอยู่ในบริเวณที่มีการแข่งขันทุกรายการ กรณีที่ต้องบริการอาหารหรือเครื่องดื่มให้กับนักเรียนให้นำมาฝากคณะกรรมการตัดสินหรือเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันที่ห้องปฏิบัติงานประจำศูนย์การแข่งขัน หากฝ่าฝืนจะตัดสิทธิ์การแข่งขันทันที
  3. การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการแข่งขันห้ามไม่ให้ทีมใด ปรับปรุงแก้ไขระบบภายในเครื่อง อาทิ ตั้งรหัสเข้าใช้งานเครื่องฯ เพิ่มเติมบันทึกข้อมูลต่างๆ โดยนักเรียนที่เข้าแข่งขัน ฯลฯ หากภายหลังที่แข่งขันเสร็จสิ้นในรายการนั้นๆ พบว่ามีการฝ่าฝืนจะปรับลดคะแนนในรายการแข่งขันนั้นๆทันที จึงขอให้ครูผู้ควบคุมทีมย้ำเตอนนักเรียนของท่านด้วย
  4. คณะกรรมการที่มีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันจะมีการสับเปลี่ยนกรรมการตัดสินในรายการนั้นๆ ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงนี้ผ่านหน้าเว็บไซต์ศิลปหัตถกรรมระดับภาคเหนือ(สพป.)ได้ เพื่อให้เกิดความยุติธรรมในการตัดสินทุกรายการ
วันพุธ ที่ 13 ธันวาคม 2560 เวลา 19:22 น.
  ศูนย์ประสานการแข่งขันคอมพิวเตอร์
สถานที่แข่งขัน เปลี่ยนชื่อจากอาคารวิทยบริการและสารสนเทศ เป็นตึกศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ตารางการแข่งขันและห้องแข่งขันคงเดิม
วันอังคาร ที่ 12 ธันวาคม 2560 เวลา 12:37 น.
  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
แจ้งประชาสัมพันธ์การรายงานตัวของทีมที่เข้าแข่งขัน
1. การแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม ชั้น ป.1-3 , ป.4-6 และ ม.1-3
เวลารับรายงานตัว ทีมลำดับที่ หมายเหตุ
07.30 – 08.30 น. 1 - 15 1. ให้เวลาเตรียมตัวก่อนแข่งขันทีมละ 5 นาที
2. ให้เวลาเก็บฉาก 5 นาที
3. เริ่มแข่งขันทีมแรก เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
11.30 – 12.30 น. 16 - 30
14.30 – 15.30 น. 31 - 44
 
2. การแข่งขันมารยาทไทย ชั้น ป.1-3 , ป.4-6 และ ม.1-3
เวลารับรายงานตัว ทีมลำดับที่ หมายเหตุ
07.30 – 08.45 น. 1 - 22 เริ่มแข่งขันทีมแรก เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
11.30 – 12.45 น. 23 - 44
   
 
วันอังคาร ที่ 12 ธันวาคม 2560 เวลา 10:04 น.
  ศูนย์สุขศึกษา(สพป)
กำหนดการรายงานตัวนักเรียน .สุขศึกษาและพลศึกษา  คลิกที่นี่ 
 
วันเสาร์ ที่ 09 ธันวาคม 2560 เวลา 19:37 น.
  ภาษาต่างประเทศ(สพป)
กำหนดการรายงานตัว ศูนย์ภาษาต่างประเทศ (สพป) โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา
1.การแข่งขัน Impromptu Speech , Story Telling ,ละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) 
ลำดับที่ 1-25 รายงานตัวเวลา 8.00 น. / ลำดับที่ 26-44 รายงานตัวเวลา 12.00 น.
2. Multi Skills Competition , พูดเพื่ออาชีพภาษาจีน, พูดภาษาญี่ปุ่น ,ต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
รายงานตัวเวลา 8.00 น.
วันเสาร์ ที่ 09 ธันวาคม 2560 เวลา 15:11 น.
  คอมพิวเตอร์ (สพป.)
แจ้งการเตรียมอุปกรณ์เข้าร่วมการแข่งขัน (คอมพิวเตอร์) สพป.
1.เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแข่งขันเป็นแบบ All in one ดังนั้นโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันต้องเตรียม ไมรโครโฟน และหูฟังมาเอง

2.การแข่งขันบางรายการที่ต้องเขียน Story Board ให้โรงเรียนจัดเตรียมเครื่องเขียน สี หรืออุปกรณ์ที่จำเป็นมาเอง
3.การนำโปรแกรมมาติดตั้งเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการแข่งขัน ให้โรงเรียนบรรจุข้อมูลลงในDVD หรือ CD เท่านั้น ไม่อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์บันทึกข้อมูลประเภทอื่นๆ
วันศุกร์ ที่ 08 ธันวาคม 2560 เวลา 16:42 น.
  พัฒนาผู้เรียน(สพป.)
ตารางการรายงานตัว  (ลำดับการแข่งขัน)
1.การแข่งขัน “การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6”  13 ธ.ค.2560 ณ รร.อนุบาลไทรงาม อาคารเอนกประสงค์
2.การแข่งขัน “การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3”  13 ธ.ค.2560 ณ รร.อนุบาลไทรงาม โดมสนามบาส
ลำดับการแข่งขันที่ 1-12  รายงานตัว เวลา 8.00-8.30 น.
ลำดับการแข่งขันที่ 13-24  รายงานตัว เวลา 11.30-12.00 น.
ลำดับการแข่งขันที่ 25-36  รายงานตัว เวลา 15.00-15.30 น.
ลำดับการแข่งขันที่ 37-44  รายงานตัว เวลา 18.30-19.00 น.
 ตารางการรายงานตัว  การแข่งขัน “กิจกรรมสภานักเรียน”  ป.1 – ป.6 คลิกที่นี่
ตารางการรายงานตัว  การแข่งขัน “กิจกรรมสภานักเรียน”  ป.1 – ม.3(ขยายโอกาส)
วันศุกร์ ที่ 08 ธันวาคม 2560 เวลา 11:00 น.
  ศูนย์หุ่นยนต์(สพป.)
กิจกรรม  การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ชั้น ป.1-ป.6 / ม.1-ม.3 (ขยายโอกาสทางการศึกษา)
1. แก้เป็น  ให้ส่งในวันเข้าแข่งขัน ณ สถานที่แข่งขันได้  (นายอุดม  อินทา  โทรศัพท์ 096-659-1118)
2.ผู้ส่งประกวด ควรเตรียมผ้าปูโต๊ะ (สนามประกวดเตรียมโต๊ะเหล็กขนาด 150x150  เซนติเมตร)
3.ผู้ส่งประกวด ควรเตรียมปลั๊กไฟพ่วง
4.ผู้ส่งประกวด ควรเตรียมความพร้อมอินเตอร์เน็ทส่วนตัว
วันศุกร์ ที่ 08 ธันวาคม 2560 เวลา 09:10 น.
  ศูนย์ปฐมวัย (สพป.)
หัวข้อการแข่งขันกิจกรรมปฐมวัย
1. การปั้นดินน้ำมัน
1)ธรรมชาติน่าอยู่  2)  เที่ยวสวนสัตว์  3) ผลไม้เมืองไทย  
4) ประเพณีบ้านเรา  5) สืบสานตามรอยพ่อ
2. การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ
1)ธรรมชาติแสนสวย  2)  เมืองไทยน่าอยู่  3) เครื่องเล่นที่หนูอยากมี
4) ประเพณีบ้านเรา  5) สืบสานตามรอยพ่อ
วันพฤหัสบดี ที่ 07 ธันวาคม 2560 เวลา 14:04 น.
ศูนย์นาฏศิลป์ (สพป)
ศูนย์การแข่งขันดนตรี(สพป.)
หัวข้อภาษาต่างประเทศ
การส่งเอกสาร
ศุนย์การแข่งขันคอมพิวเตอร์
ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนเขตพื้นที่ 44
จำนวนโรงเรียน 3,026
จำนวนทีม 9,341
จำนวนนักเรียน 27,536
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 16,014
จำนวนกรรมการ 1,466
ครู+นักเรียน 43,550
ครู+นักเรียน+กรรมการ 45,016
ประกาศผลแล้ว 273/273 (100.00%)

เว็บไซต์

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 1
เมื่อวาน 41
สัปดาห์นี้ 121
สัปดาห์ที่แล้ว 409
เดือนนี้ 67
เดือนที่แล้ว 463
ปีนี้ 9,269
ทั้งหมด 1,606,176