งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนไทรงามพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 321 13 ธ.ค. 2560 9.00 เป็นต้นไป
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนไทรงามพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 321 14 ธ.ค. 2560 9.00 เป็นต้นไป
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนไทรงามพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 321 15 ธ.ค. 2560 9.00 เป็นต้นไป
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนไทรงามพิทยาคม อาคาร 2 13 ธ.ค. 2560 9.00 เป็นต้นไป
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนไทรงามพิทยาคม อาคาร 2 14 ธ.ค. 2560 9.00 เป็นต้นไป
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนไทรงามพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 15 ธ.ค. 2560 9.00 เป็นต้นไป
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนไทรงามพิทยาคม อาคาร 3 ห้อง สมุดเสียง 13 ธ.ค. 2560 9.00 เป็นต้นไป
-
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนไทรงามพิทยาคม อาคาร 3 ห้อง สมุดเสียง 14 ธ.ค. 2560 9.00 เป็นต้นไป
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนไทรงามพิทยาคม อาคาร 2 13 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 15

14 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 16 - 30

15 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 31 - 44
9.00 เป็นต้นไป
-
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนไทรงามพิทยาคม หอประชุมไกรทอง 13 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 15

14 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 16 - 30

15 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 31 - 44
9.00 เป็นต้นไป
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนไทรงามพิทยาคม อาคาร 3 ห้อง โสตทัศนศึกษา 13 ธ.ค. 2560 9.00 เป็นต้นไป
-
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนไทรงามพิทยาคม อาคาร 3 ห้อง โสตทัศนศึกษา 14 ธ.ค. 2560 9.00 เป็นต้นไป
-
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนไทรงามพิทยาคม อาคาร 3 ห้อง โสตทัศนศึกษา 15 ธ.ค. 2560 9.00 เป็นต้นไป
-
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนไทรงามพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331 13 ธ.ค. 2560 9.00 เป็นต้นไป
-
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนไทรงามพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331 14 ธ.ค. 2560 9.00 เป็นต้นไป
-
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนไทรงามพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331 15 ธ.ค. 2560 9.00 เป็นต้นไป
-
17 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนไทรงามพิทยาคม อาคาร 1 ห้อง 128 13 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 15

14 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 16 - 30

15 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 31 - 44
9.00 เป็นต้นไป
-
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนไทรงามพิทยาคม อาคาร 1 ห้อง 131 13 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 15

14 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 16 - 30

15 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 31 - 44
9.00 เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางสถิตาภรณ์ อารีเอื้อ ศน.ศธจ.กพ.(0812804332), นางธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์ ศน.ศธจ.กพ.(0882747828) id line : deawkpp1
นางสาวรุ่งนภา ประทีปแก้ว ศน.สพป.กพ.2 (0892686567), ว่าที่ ร.ต.หญิง พจนี ถูกมี ศน.ศธจ.กพ.(0839546025) Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]