สพป. เชียงใหม่ เขต 2

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 1800 โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ 2 4 2
2 1801 โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง 1 1 1
3 1802 โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล 1 1 1
4 1805 โรงเรียนบ้านต้นรุง 2 23 7
5 1806 โรงเรียนบ้านทับเดื่อ 1 1 1
6 1807 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 3 7 4
7 1808 โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด 14 37 26
8 1809 โรงเรียนบ้านน้ำริน 1 3 2
9 1810 โรงเรียนบ้านบวกหมื้อ 2 5 4
10 1811 โรงเรียนบ้านบวกเปา 1 2 2
11 1812 โรงเรียนบ้านปง 2 2 2
12 1813 โรงเรียนบ้านปางกว้าง 1 3 1
13 1814 โรงเรียนบ้านปางขุม 2 4 3
14 1815 โรงเรียนบ้านปางห้วยตาด 1 3 2
15 1816 โรงเรียนบ้านป่าก้าง 2 4 3
16 1817 โรงเรียนบ้านป่าติ้ว 1 2 1
17 1818 โรงเรียนบ้านป่าบง 2 2 2
18 1819 โรงเรียนบ้านป่าลาน 2 4 3
19 1820 โรงเรียนบ้านผึ้ง 1 1 1
20 1821 โรงเรียนบ้านริมใต้ 10 16 13
21 1822 โรงเรียนบ้านร่มหลวง 3 8 5
22 1823 โรงเรียนบ้านศรีงาม 1 2 2
23 1824 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง 2 4 3
24 1826 โรงเรียนบ้านสันพระเนตร 1 3 2
25 1827 โรงเรียนบ้านหนองปลามัน 1 3 1
26 1828 โรงเรียนบ้านหนองหาร 4 16 9
27 1829 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ 14 34 25
28 1830 โรงเรียนบ้านหลวง 1 1 1
29 1831 โรงเรียนบ้านหลักปัน 6 13 11
30 1832 โรงเรียนบ้านห้วยบง 1 3 2
31 1833 โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง 1 1 1
32 1834 โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว 3 16 6
33 1835 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 7 43 16
34 1836 โรงเรียนบ้านแม่ขะปู 1 3 2
35 1837 โรงเรียนบ้านแม่ตะมาน 3 10 6
36 1838 โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง 1 3 2
37 1839 โรงเรียนบ้านแม่ปาคี 1 2 2
38 1840 โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า 2 4 2
39 1841 โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ 2 2 2
40 1842 โรงเรียนบ้านแม่สา 2 11 4
41 1843 โรงเรียนบ้านแม่เลา 1 3 2
42 1844 โรงเรียนบ้านแม่เหียะ 3 5 4
43 1845 โรงเรียนบ้านแม่แฝก 4 8 5
44 1846 โรงเรียนบ้านแม่โจ้ 3 3 3
45 1847 โรงเรียนบ้านแม่โต๋ 8 23 13
46 1848 โรงเรียนบ้านแม่ไคร้ 1 3 2
47 1849 โรงเรียนบ้านโปง 2 7 4
48 1850 โรงเรียนบ้านโป่งแยงใน 3 3 3
49 1851 โรงเรียนประชาสามัคคีวิทยา 1 1 1
50 1852 โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา 2 2 2
51 1853 โรงเรียนป่าแป๋วิทยา 8 26 16
52 1854 โรงเรียนพร้าวบูรพา 2 4 3
53 1855 โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา 5 10 9
54 1856 โรงเรียนวัดงิ้วเฒ่า 2 10 5
55 1857 โรงเรียนวัดทุ่งหลวง 1 10 3
56 1858 โรงเรียนวัดท่าข้าม 3 8 6
57 1859 โรงเรียนวัดบ้านเหล่า 3 9 5
58 1860 โรงเรียนวัดปางมะกล้วย 1 1 1
59 1861 โรงเรียนวัดยั้งเมิน 3 7 6
60 1862 โรงเรียนวัดสันคะยอม 2 6 4
61 1863 โรงเรียนวัดแม่กะ 1 10 3
62 1864 โรงเรียนวัดแม่เลย 1 1 1
63 1865 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย 9 24 15
64 1866 โรงเรียนวัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ 2 8 5
65 1867 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 1 10 3
66 1868 โรงเรียนสบเปิงวิทยา 4 10 6
67 1870 โรงเรียนสันทรายหลวง 12 42 24
68 1871 โรงเรียนสันป่าสักวิทยา 10 32 17
69 1872 โรงเรียนสันมหาพนวิทยา 1 3 2
70 1873 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7 1 1 1
71 1803 โรงเรียนต้นกล้า 1 1 1
72 1869 โรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่ 2 9 2
73 1804 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 4 4 4
74 1825 โรงเรียนบ้านศาลา 2 2 2
รวม 218 613 368
981

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางสถิตาภรณ์ อารีเอื้อ ศน.ศธจ.กพ.(0812804332), นางธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์ ศน.ศธจ.กพ.(0882747828) id line : deawkpp1
นางสาวรุ่งนภา ประทีปแก้ว ศน.สพป.กพ.2 (0892686567), ว่าที่ ร.ต.หญิง พจนี ถูกมี ศน.ศธจ.กพ.(0839546025) Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]