สพป. เชียงใหม่ เขต 4

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 1959 โรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์ 2 2 2
2 1960 โรงเรียนชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยา 1 2 1
3 1961 โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู 3 13 6
4 1965 โรงเรียนบ้านกาด(เขมวังส์) 1 1 1
5 1967 โรงเรียนบ้านดอยหล่อ 1 3 2
6 1968 โรงเรียนบ้านตองกาย 2 16 5
7 1969 โรงเรียนบ้านทรายมูล 1 8 3
8 1970 โรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว(นวรัฐ) 10 24 19
9 1971 โรงเรียนบ้านน้ำแพร่ 8 24 15
10 1972 โรงเรียนบ้านปง 7 18 11
11 1973 โรงเรียนบ้านปากเหมือง 1 2 2
12 1974 โรงเรียนบ้านป่าตาล 1 3 2
13 1975 โรงเรียนบ้านฟ่อน 2 4 3
14 1976 โรงเรียนบ้านร่องน้ำ 5 7 7
15 1977 โรงเรียนบ้านวังศรี 1 5 2
16 1978 โรงเรียนบ้านสันทราย(หางดง) 5 14 8
17 1979 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 21 66 35
18 1980 โรงเรียนบ้านสันผักหวาน 2 5 4
19 1981 โรงเรียนบ้านสามหลัง 4 6 5
20 1982 โรงเรียนบ้านหนองตอง 2 4 3
21 1983 โรงเรียนบ้านหนองเต่า 1 3 2
22 1984 โรงเรียนบ้านหัวข่วง 1 1 1
23 1985 โรงเรียนบ้านหัวริน 2 9 5
24 1986 โรงเรียนบ้านห้วยตอง 1 3 2
25 1987 โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 1 2 2
26 1988 โรงเรียนบ้านเจริญสามัคคี 1 5 2
27 1989 โรงเรียนบ้านเปียง(รัฐบำรุง) 2 3 3
28 1990 โรงเรียนบ้านเหล่าเป้า 6 10 8
29 1991 โรงเรียนบ้านใหม่สวรรค์ 2 3 3
30 1992 โรงเรียนบ้านไร่ 1 20 5
31 1996 โรงเรียนวัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร) 6 9 8
32 1997 โรงเรียนวัดจอมทอง 1 3 2
33 1998 โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 1 1 1
34 1999 โรงเรียนวัดช่างคำ 3 5 4
35 2000 โรงเรียนวัดตำหนัก 1 3 2
36 2001 โรงเรียนวัดท่าต้นกวาว 2 3 3
37 2002 โรงเรียนวัดนันทาราม 3 7 5
38 2003 โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ 2 4 3
39 2004 โรงเรียนวัดพญาชมภู 2 7 4
40 2005 โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง 2 11 5
41 2006 โรงเรียนวัดมะกับตองหลวง 1 3 2
42 2007 โรงเรียนวัดศรีดอนชัย(ดอยหล่อ) 3 6 5
43 2008 โรงเรียนวัดศรีสว่าง 1 1 1
44 2009 โรงเรียนวัดศรีโพธาราม 1 1 1
45 2010 โรงเรียนวัดสองแคว 1 1 1
46 2011 โรงเรียนวัดสันดอนมูล 1 2 1
47 2012 โรงเรียนวัดอุเม็ง 4 4 4
48 2013 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 20 107 38
49 2015 โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 13 24 20
50 2016 โรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านขุนวาง 2 8 4
51 1962 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 6 16 8
52 1964 โรงเรียนนันทชาติเกรดสกูล 2 6 4
53 1966 โรงเรียนบ้านคุณแม่ 1 3 2
54 1993 โรงเรียนพันธสัญญา 1 1 1
55 1994 โรงเรียนยุวทูตศึกษาพัฒนา 1 1 1
56 1995 โรงเรียนวชิราลัย 1 1 1
57 2014 โรงเรียนวิมานทิพย์ 3 12 5
58 1963 โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย 11 30 16
59 2017 โรงเรียนเทศบาล1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) 2 6 3
60 2018 โรงเรียนเทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์) 5 7 6
รวม 201 579 330
909

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางสถิตาภรณ์ อารีเอื้อ ศน.ศธจ.กพ.(0812804332), นางธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์ ศน.ศธจ.กพ.(0882747828) id line : deawkpp1
นางสาวรุ่งนภา ประทีปแก้ว ศน.สพป.กพ.2 (0892686567), ว่าที่ ร.ต.หญิง พจนี ถูกมี ศน.ศธจ.กพ.(0839546025) Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]