สพป. เชียงใหม่ เขต 6

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 2080 โรงเรียนชุมชนตำบลท่าผา 1 2 2
2 2081 โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม 2 6 4
3 2083 โรงเรียนบ้านกองแขก 2 2 2
4 2084 โรงเรียนบ้านกองแขก สาขาบ้านแม่หลุ 1 3 2
5 2085 โรงเรียนบ้านขุนกลาง 7 19 12
6 2086 โรงเรียนบ้านขุนแตะ 1 2 2
7 2087 โรงเรียนบ้านขุนแปะ 3 13 5
8 2088 โรงเรียนบ้านขุนแปะ สาขาแม่จร 1 3 2
9 2089 โรงเรียนบ้านขุนแม่นาย 1 1 1
10 2090 โรงเรียนบ้านขุนแม่รวม 1 5 2
11 2091 โรงเรียนบ้านขุนแม่หยอด 1 2 1
12 2092 โรงเรียนบ้านข่วงเปาใต้ 1 2 1
13 2093 โรงเรียนบ้านจันทร์ 1 1 1
14 2094 โรงเรียนบ้านต่อเรือ 1 3 2
15 2095 โรงเรียนบ้านทัพ 1 3 2
16 2096 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 5 9 8
17 2097 โรงเรียนบ้านทุ่งแก 2 5 4
18 2098 โรงเรียนบ้านทุ่งแก สาขาบ้านแม่แอบ 2 2 2
19 2099 โรงเรียนบ้านท่าข้าม 1 2 2
20 2100 โรงเรียนบ้านนาฮ่อง 2 7 3
21 2101 โรงเรียนบ้านน้ำตกแม่กลาง 1 3 2
22 2102 โรงเรียนบ้านปางหินฝน 4 14 7
23 2103 โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง 1 3 2
24 2104 โรงเรียนบ้านปางเกี๊ยะ 2 3 2
25 2105 โรงเรียนบ้านผานัง 2 6 4
26 2106 โรงเรียนบ้านผาละปิ 3 13 3
27 2107 โรงเรียนบ้านพุย 2 6 4
28 2108 โรงเรียนบ้านสบวาก 3 8 6
29 2109 โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ 11 23 15
30 2110 โรงเรียนบ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย 1 2 1
31 2111 โรงเรียนบ้านสบแม่รวม 1 2 2
32 2112 โรงเรียนบ้านสองธาร 1 2 1
33 2113 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 14 28 26
34 2114 โรงเรียนบ้านห้วยปู 1 1 1
35 2115 โรงเรียนบ้านห้วยผา 2 4 3
36 2116 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 1 1 1
37 2117 โรงเรียนบ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย 3 6 5
38 2118 โรงเรียนบ้านห้วยส้มป่อย 1 3 2
39 2119 โรงเรียนบ้านเนินวิทยา 7 11 10
40 2120 โรงเรียนบ้านแม่ซา 4 6 5
41 2121 โรงเรียนบ้านแม่ตูม 1 3 2
42 2122 โรงเรียนบ้านแม่นาจร 7 17 11
43 2123 โรงเรียนบ้านแม่ปอน 1 1 1
44 2124 โรงเรียนบ้านแม่ปาน 1 1 1
45 2125 โรงเรียนบ้านแม่มะลอ 2 4 3
46 2126 โรงเรียนบ้านแม่หงานหลวง 6 12 10
47 2127 โรงเรียนบ้านแม่เอาะ 3 15 9
48 2128 โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย 1 3 2
49 2129 โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย สาขาบ้านดงสามหมื่น 1 8 3
50 2130 โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ 1 10 2
51 2131 โรงเรียนบ้านแม่แฮใต้ 2 29 10
52 2132 โรงเรียนบ้านโม่งหลวง 4 29 12
53 2133 โรงเรียนบ้านโรงวัว 1 2 1
54 2134 โรงเรียนบ้านใหม่สารภี 1 1 1
55 2135 โรงเรียนป่ากล้วยพัฒนา 1 1 1
56 2137 โรงเรียนศรีจอมทอง 7 13 9
57 2138 โรงเรียนสามัคคีสันม่วง 4 6 6
58 2140 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ๑๓ 4 11 7
59 2141 โรงเรียนอินทนนท์วิทยา 7 8 8
60 2142 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) 10 25 13
61 2082 โรงเรียนณัชวิทย์ 1 1 1
62 2139 โรงเรียนสุทธิวงศ์ดำรงวิทย์ 1 1 1
63 2136 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๑ 2 7 3
รวม 171 445 279
724

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางสถิตาภรณ์ อารีเอื้อ ศน.ศธจ.กพ.(0812804332), นางธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์ ศน.ศธจ.กพ.(0882747828) id line : deawkpp1
นางสาวรุ่งนภา ประทีปแก้ว ศน.สพป.กพ.2 (0892686567), ว่าที่ ร.ต.หญิง พจนี ถูกมี ศน.ศธจ.กพ.(0839546025) Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]