สพป. นครสวรรค์ เขต 1

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 331 โรงเรียนชุมชนวัดคลองปลากด 3 3 3
2 332 โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล) 2 6 4
3 333 โรงเรียนชุมชนวัดเกาะหงษ์(นิโรธธรรมรังสรรค์) 1 1 1
4 334 โรงเรียนธนศรี 1 2 2
5 335 โรงเรียนบ้านคุ้งวารี 1 1 1
6 336 โรงเรียนบ้านช่อกระถินพัฒนา 2 3 3
7 337 โรงเรียนบ้านซับผักกาด 2 11 5
8 338 โรงเรียนบ้านท่าจันทน์(ศักดี) 1 1 1
9 339 โรงเรียนบ้านสระบัว 3 3 3
10 340 โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี 1 3 2
11 341 โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม 1 2 2
12 342 โรงเรียนบ้านสุวรรณประชาพัฒนา 2 5 4
13 343 โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง 4 10 7
14 344 โรงเรียนบ้านหาดสูง 2 3 3
15 345 โรงเรียนบ้านเขาถ้ำพระ 1 2 2
16 346 โรงเรียนบ้านเขาปูน 2 4 3
17 347 โรงเรียนบ้านเนิน 6 29 12
18 348 โรงเรียนบ้านเนินเวียง 2 2 2
19 349 โรงเรียนบ้านใหม่ศึกษา 1 3 2
20 350 โรงเรียนประชานุเคราะห์ 1 5 2
21 351 โรงเรียนปวีณาวิทยา 3 7 5
22 352 โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร 3 18 7
23 353 โรงเรียนมารีย์วิทยา 3 4 4
24 354 โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 1 1
25 355 โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 3 7 5
26 356 โรงเรียนวัดกลางแดด 1 3 2
27 357 โรงเรียนวัดคลองบางเดื่อ 3 7 5
28 358 โรงเรียนวัดคลองยาง“ประชาพัฒนา” 1 1 1
29 359 โรงเรียนวัดดงกะพี้ 1 1 1
30 360 โรงเรียนวัดตะเคียนเลื่อน(รังสีวุฒกาสอุปถัมป์) 1 2 2
31 361 โรงเรียนวัดทับกฤชเหนือ 2 9 5
32 362 โรงเรียนวัดท่าซุด(เจริญศิลป์) 4 12 8
33 363 โรงเรียนวัดท่าทอง 4 5 5
34 364 โรงเรียนวัดท่านา 1 1 1
35 365 โรงเรียนวัดนากลาง 5 5 5
36 366 โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม 5 14 10
37 367 โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ 1 3 2
38 368 โรงเรียนวัดพันลาน 2 2 2
39 369 โรงเรียนวัดมหาโพธิใต้ 4 8 6
40 370 โรงเรียนวัดยางขาว 1 20 6
41 371 โรงเรียนวัดยางงาม(ประชาพัฒนา) 1 3 2
42 372 โรงเรียนวัดรังงาม 1 1 1
43 373 โรงเรียนวัดวังยาง 1 1 1
44 374 โรงเรียนวัดศรีสวรรค์สังฆาราม 1 3 2
45 375 โรงเรียนวัดหนองกระโดน 2 3 2
46 376 โรงเรียนวัดหนองคล่อ 1 5 2
47 377 โรงเรียนวัดหนองปลิง 4 5 5
48 378 โรงเรียนวัดหัวถนน 1 3 2
49 379 โรงเรียนวัดเขาบ่อพลับ 2 5 4
50 380 โรงเรียนวัดเขามโน 1 1 1
51 381 โรงเรียนวิสุทธิศึกษา 1 3 1
52 382 โรงเรียนศิริราษฎร์สามัคคี 1 1 1
53 383 โรงเรียนสหวิทยาศึกษา 1 3 1
54 384 โรงเรียนสังข์บุญธรรมราษฎร์นุสรณ์ 2 8 4
55 385 โรงเรียนสามแยกเจ้าพระยา 1 3 2
56 386 โรงเรียนอนุชนวัฒนา 8 46 19
57 387 โรงเรียนอนุบาลชุมแสง(วัดทับกฤชกลาง) 1 8 3
58 388 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 20 34 30
59 389 โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง) 2 3 3
60 390 โรงเรียนอนุบาลเก้าเลี้ยว(วัดเก้าเลี้ยว) 2 5 4
61 391 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 28 71 50
62 392 โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ(ประชาชนูทิศ) 2 10 4
63 393 โรงเรียนเขาทอง 7 18 12
64 394 โรงเรียนเขาสระนางสรง 1 3 2
65 395 โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ 7 70 15
66 404 โรงเรียนโกรกพระพิทยาคม 1 1 1
67 405 โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 4 11 4
68 396 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านชุมแสง) 3 5 5
69 397 โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดแสงธรรมสุทธาราม) 3 3 3
70 398 โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต 2 6 4
71 399 โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม 1 6 2
72 400 โรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาส 4 7 6
73 401 โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม 2 11 4
74 402 โรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ 2 46 11
75 403 โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ 1 10 3
รวม 210 651 363
1014

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางสถิตาภรณ์ อารีเอื้อ ศน.ศธจ.กพ.(0812804332), นางธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์ ศน.ศธจ.กพ.(0882747828) id line : deawkpp1
นางสาวรุ่งนภา ประทีปแก้ว ศน.สพป.กพ.2 (0892686567), ว่าที่ ร.ต.หญิง พจนี ถูกมี ศน.ศธจ.กพ.(0839546025) Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]