สพป. พะเยา เขต 1

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 2968 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี 5 18 10
2 2969 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยลาน 1 1 1
3 2970 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก 2 2 2
4 2971 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 9 35 19
5 2972 โรงเรียนบ้านค่า 5 25 11
6 2973 โรงเรียนบ้านค่าบน 3 9 6
7 2974 โรงเรียนบ้านจำไก่ 5 8 7
8 2975 โรงเรียนบ้านดง 10 23 16
9 2976 โรงเรียนบ้านดงบุญนาค 5 20 10
10 2977 โรงเรียนบ้านดงอินตา 8 15 12
11 2978 โรงเรียนบ้านดอกคำใต้ 2 4 3
12 2979 โรงเรียนบ้านดอกบัว(ราษฎร์บำรุง) 3 7 4
13 2980 โรงเรียนบ้านดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพ17) 2 4 4
14 2981 โรงเรียนบ้านต๊ำพระแล 1 1 1
15 2982 โรงเรียนบ้านต๋อม 4 12 9
16 2983 โรงเรียนบ้านถ้ำประชานุเคราะห์ 4 21 9
17 2984 โรงเรียนบ้านถ้ำประชาบำรุง 2 2 2
18 2985 โรงเรียนบ้านบุญเรือง(อินทะวงศานุเคราะห์) 1 2 2
19 2986 โรงเรียนบ้านปางงุ้น 2 6 4
20 2987 โรงเรียนบ้านปิน 2 4 4
21 2988 โรงเรียนบ้านป่าคา 2 4 3
22 2989 โรงเรียนบ้านป่าตึง 3 7 6
23 2990 โรงเรียนบ้านป่าสักสามัคคี 2 4 3
24 2991 โรงเรียนบ้านภูเงิน 14 27 19
25 2992 โรงเรียนบ้านม่วงคำ 1 2 2
26 2993 โรงเรียนบ้านร่องจว้า 4 9 6
27 2994 โรงเรียนบ้านร่องปอ 1 5 2
28 2995 โรงเรียนบ้านร่องห้า 7 20 11
29 2996 โรงเรียนบ้านวังขอนแดง 1 3 2
30 2997 โรงเรียนบ้านศาลา 2 3 3
31 2998 โรงเรียนบ้านสันจกปก 1 10 3
32 2999 โรงเรียนบ้านสันต้นม่วง 1 1 1
33 3000 โรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่ 3 5 5
34 3001 โรงเรียนบ้านหนองสระ 1 3 2
35 3002 โรงเรียนบ้านหนองหล่ม 3 9 5
36 3003 โรงเรียนบ้านห้วยบง 2 2 2
37 3004 โรงเรียนบ้านห้วยเจริญราษฎร์ 1 3 2
38 3005 โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว 1 2 2
39 3006 โรงเรียนบ้านอิงโค้ง 3 13 7
40 3007 โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์ 1 2 2
41 3008 โรงเรียนบ้านเหล่า 4 8 6
42 3009 โรงเรียนบ้านแม่กา 4 12 8
43 3010 โรงเรียนบ้านแม่จว้าใต้ 1 3 2
44 3011 โรงเรียนบ้านแม่อิง 2 3 3
45 3012 โรงเรียนบ้านแม่ใจ (แม่ใจเพาะวิทยาการ) 2 8 4
46 3013 โรงเรียนบ้านโป่ง 1 1 1
47 3014 โรงเรียนบ้านใหม่ (ดอกคำใต้) 3 20 8
48 3015 โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 14 35 22
49 3018 โรงเรียนอนุบาลดอกคำใต้ (ชุมชนสันช้างหิน) 1 1 1
50 3019 โรงเรียนอนุบาลพะเยา 21 70 34
51 3020 โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว 1 1 1
52 3021 โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก 1 3 2
53 3022 โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ (บ้านศรีถ้อย) 2 6 4
54 3023 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้) 6 20 13
55 3016 โรงเรียนประชาบำรุง 1 2 1
56 3017 โรงเรียนอนุบาลดรุณวิทยา 3 5 3
รวม 197 551 337
888

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางสถิตาภรณ์ อารีเอื้อ ศน.ศธจ.กพ.(0812804332), นางธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์ ศน.ศธจ.กพ.(0882747828) id line : deawkpp1
นางสาวรุ่งนภา ประทีปแก้ว ศน.สพป.กพ.2 (0892686567), ว่าที่ ร.ต.หญิง พจนี ถูกมี ศน.ศธจ.กพ.(0839546025) Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]