สพป. พิษณุโลก เขต 1

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 771 โรงเรียนจ่าการบุญ 14 48 24
2 772 โรงเรียนชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์ 3 11 5
3 773 โรงเรียนนิคมบางระกำ 4 (บางระกำชนูปถัมภ์) 1 2 2
4 774 โรงเรียนบางระกำ 2 4 3
5 775 โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ 2 2 2
6 776 โรงเรียนบ้านกรุงกรัก 1 3 2
7 777 โรงเรียนบ้านกร่าง (พระขาวชัยสิทธิ์) 2 9 5
8 778 โรงเรียนบ้านคลองเตย 2 6 3
9 779 โรงเรียนบ้านคุยมะตูม 1 1 1
10 780 โรงเรียนบ้านตะโม่ประชาสรรค์ 1 3 2
11 781 โรงเรียนบ้านนาชักหวาย 1 5 2
12 782 โรงเรียนบ้านน้ำดำ 3 3 3
13 783 โรงเรียนบ้านบัวจันทร์ 1 3 2
14 784 โรงเรียนบ้านบึงกระดาน (เมธาประชานุกูล) 5 6 6
15 785 โรงเรียนบ้านประดาประชาราษฏร์ 1 3 2
16 786 โรงเรียนบ้านป่า (บิลอาสาประชาสรรค์) 4 9 8
17 787 โรงเรียนบ้านพลายชุมพล 1 1 1
18 788 โรงเรียนบ้านพันเสา 4 10 6
19 789 โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว 8 19 15
20 790 โรงเรียนบ้านหนองกุลา 2 4 3
21 791 โรงเรียนบ้านหนองหัวยาง 1 5 2
22 792 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 1 3 2
23 793 โรงเรียนบ้านหล่ายขานาง 1 2 1
24 794 โรงเรียนบ้านเรียนจิตต์ผิวงาม 1 1 1
25 795 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม 1 3 2
26 796 โรงเรียนประดู่มะค่าประชาสรรค์ 2 7 4
27 798 โรงเรียนวัดกรับพวง 1 2 1
28 799 โรงเรียนวัดคุยขวาง 1 2 2
29 800 โรงเรียนวัดคุ้งวารี (อำพันอุปถัมภ์) 1 2 2
30 801 โรงเรียนวัดจอมทอง 3 3 3
31 802 โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตก มิตรภาพที่ 73 1 3 2
32 803 โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก 7 20 12
33 804 โรงเรียนวัดดงโคกขาม 1 10 3
34 805 โรงเรียนวัดบางทราย (หลวงพิณพลราษฎร์ จู เกษกาญจน์) 1 1 1
35 806 โรงเรียนวัดบึงบอน 2 5 4
36 807 โรงเรียนวัดบ้านดง 5 9 8
37 808 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 4 13 7
38 809 โรงเรียนวัดบ้านไร่ 1 1 1
39 810 โรงเรียนวัดปรือกระเทียม 3 6 5
40 811 โรงเรียนวัดปากพิงตะวันตก 4 22 8
41 812 โรงเรียนวัดพรหมเกษร 1 2 2
42 813 โรงเรียนวัดมหาวนาราม 2 3 2
43 814 โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) 13 28 19
44 815 โรงเรียนวัดยางเอน (ประชานุเคราะห์) 8 29 18
45 816 โรงเรียนวัดยางแขวนอู่ 1 10 3
46 817 โรงเรียนวัดวังอิทก 1 2 2
47 818 โรงเรียนวัดศรีวนาราม 1 20 6
48 819 โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) 6 31 13
49 820 โรงเรียนวัดสระโคล่ 1 3 2
50 821 โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง 5 15 9
51 822 โรงเรียนวัดหนองพะยอม 5 7 7
52 823 โรงเรียนวัดห้วงกระได 1 3 2
53 824 โรงเรียนวัดอรัญญิก 5 16 7
54 825 โรงเรียนวัดเนินมะคึก 9 17 12
55 826 โรงเรียนวัดแหลมเจดีย์ 1 1 1
56 827 โรงเรียนวัดแหลมโพธิ์ 1 1 1
57 828 โรงเรียนวัดใหม่ราษฏร์ศรัทธาราม 2 2 2
58 831 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 13 37 23
59 797 โรงเรียนผดุงราษฎร์ 5 65 17
60 830 โรงเรียนสิ่นหมิ่น 4 4 4
61 832 โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 9 16 12
62 833 โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 3 6 5
63 836 โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 10 24 17
64 829 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 6 26 11
65 834 โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดน้อย) 1 1 1
66 835 โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดท่ามะปราง) 2 16 4
รวม 217 657 370
1027

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางสถิตาภรณ์ อารีเอื้อ ศน.ศธจ.กพ.(0812804332), นางธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์ ศน.ศธจ.กพ.(0882747828) id line : deawkpp1
นางสาวรุ่งนภา ประทีปแก้ว ศน.สพป.กพ.2 (0892686567), ว่าที่ ร.ต.หญิง พจนี ถูกมี ศน.ศธจ.กพ.(0839546025) Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]