สพป. พิษณุโลก เขต 2

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 837 โรงเรียนชมชน12ท่าตาลประชาสฤษฎ์ 2 2 2
2 838 โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง 5 18 10
3 839 โรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง 1 1 1
4 840 โรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อย 1 5 2
5 841 โรงเรียนนาพราน 6 10 8
6 842 โรงเรียนบึงราชนก 1 3 2
7 843 โรงเรียนบ้านกลาง 1 5 2
8 844 โรงเรียนบ้านคลองเมือง 3 8 5
9 845 โรงเรียนบ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์) 4 6 6
10 846 โรงเรียนบ้านซำรัง 3 5 4
11 847 โรงเรียนบ้านซำหวาย 2 3 3
12 848 โรงเรียนบ้านดงพลวง 1 2 2
13 849 โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย 2 12 5
14 850 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 1 1
15 851 โรงเรียนบ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี 1 1 1
16 852 โรงเรียนบ้านท่าข้าม 1 7 3
17 853 โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก 4 14 8
18 854 โรงเรียนบ้านน้ำปาด 3 42 14
19 855 โรงเรียนบ้านน้ำยาง 2 4 3
20 856 โรงเรียนบ้านน้ำริน 7 21 14
21 857 โรงเรียนบ้านบึงพร้าว 1 2 2
22 858 โรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อย 2 5 4
23 859 โรงเรียนบ้านพุกระโดน 4 8 5
24 860 โรงเรียนบ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) 6 9 8
25 861 โรงเรียนบ้านยางโทน 1 2 2
26 862 โรงเรียนบ้านลำภาศ 2 16 5
27 863 โรงเรียนบ้านวังขวัญ 1 3 2
28 864 โรงเรียนบ้านวังดินสอ 1 2 2
29 865 โรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ 1 3 2
30 866 โรงเรียนบ้านวังยางราษฎร์สามัคคี 2 4 3
31 867 โรงเรียนบ้านวังโพรง 6 19 11
32 868 โรงเรียนบ้านวังไม้ตอก 1 1 1
33 869 โรงเรียนบ้านสะเดา 2 6 4
34 870 โรงเรียนบ้านหนองดู่ 1 10 3
35 871 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1 1 1
36 872 โรงเรียนบ้านหินประกาย 8 12 10
37 873 โรงเรียนบ้านเขาน้อย 3 6 6
38 874 โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) 1 1 1
39 875 โรงเรียนบ้านเข็ก 11 30 15
40 876 โรงเรียนบ้านเจริญผล 1 1 1
41 877 โรงเรียนบ้านเนินดินราษฎร์อุทิศ 1 3 2
42 878 โรงเรียนบ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา 1 3 2
43 879 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 40 128 76
44 880 โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 2 2 2
45 881 โรงเรียนบ้านเนินไม้แดง 2 5 4
46 882 โรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง 1 3 2
47 883 โรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ 2 5 4
48 884 โรงเรียนบ้านแม่ระกา 4 6 6
49 885 โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ 4 11 6
50 886 โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐ 1 2 2
51 887 โรงเรียนประชาสรรค์วิทยา 2 2 2
52 888 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ6 (ค่ายลูกเสือแก่งซอง) 6 19 12
53 889 โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 20 42 25
54 890 โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง 2 2 2
55 891 โรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์ 1 2 2
56 892 โรงเรียนวัดกรุงศรีเจริญ 1 3 2
57 893 โรงเรียนวัดท่ามะขาม 1 1 1
58 894 โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม 6 14 12
59 895 โรงเรียนวัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ 2 2 2
60 896 โรงเรียนวัดบ้านมุง 3 7 4
61 897 โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง 4 14 7
62 898 โรงเรียนศึกษาลัย 8 24 14
63 899 โรงเรียนสามัคคีธรรม 2 8 4
64 900 โรงเรียนหัวเขาราษฎร์บำรุง 1 3 1
65 901 โรงเรียนห้วยพลู 2 4 2
66 902 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 1 3 2
รวม 227 629 384
1013

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางสถิตาภรณ์ อารีเอื้อ ศน.ศธจ.กพ.(0812804332), นางธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์ ศน.ศธจ.กพ.(0882747828) id line : deawkpp1
นางสาวรุ่งนภา ประทีปแก้ว ศน.สพป.กพ.2 (0892686567), ว่าที่ ร.ต.หญิง พจนี ถูกมี ศน.ศธจ.กพ.(0839546025) Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]