สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 2143 โรงเรียนคลองห้วยนาพัฒนาการ 4 14 9
2 2144 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำร้อน 6 14 10
3 2145 โรงเรียนตาดหมอกวิทยา 1 1 1
4 2146 โรงเรียนบ้าน กม.28 1 2 2
5 2147 โรงเรียนบ้านกกจั่น 2 4 4
6 2148 โรงเรียนบ้านกกไทร 2 3 3
7 2149 โรงเรียนบ้านกงกะยาง 1 5 2
8 2150 โรงเรียนบ้านขมวด 2 10 4
9 2151 โรงเรียนบ้านคลองน้ำคัน 1 7 1
10 2152 โรงเรียนบ้านคลองบง 2 4 3
11 2153 โรงเรียนบ้านคลองปลาหมอ 1 3 2
12 2154 โรงเรียนบ้านคลองห้วยนา 1 3 2
13 2155 โรงเรียนบ้านชัยมงคล 2 2 2
14 2156 โรงเรียนบ้านซับเปิบ 3 4 3
15 2157 โรงเรียนบ้านดงขุย 1 3 2
16 2158 โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ 4 5 5
17 2159 โรงเรียนบ้านดงมูลเหล็ก 13 64 26
18 2160 โรงเรียนบ้านดงลาน 1 2 2
19 2161 โรงเรียนบ้านด่านช้าง 1 6 3
20 2162 โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น 1 1 1
21 2163 โรงเรียนบ้านตะเบาะ 5 9 7
22 2164 โรงเรียนบ้านถ้ำแก้ว 3 5 5
23 2165 โรงเรียนบ้านท่าข้าม 9 30 15
24 2166 โรงเรียนบ้านท่าพล (ท่าพลวิทยาคาร) 2 4 2
25 2167 โรงเรียนบ้านนา 1 3 2
26 2168 โรงเรียนบ้านนางั่ว (เจริญวิทยาคาร) 4 8 7
27 2169 โรงเรียนบ้านนาป่า 1 1 1
28 2170 โรงเรียนบ้านน้ำลัด 1 3 2
29 2171 โรงเรียนบ้านน้ำเลา 1 1 1
30 2172 โรงเรียนบ้านปากน้ำ 1 1 1
31 2173 โรงเรียนบ้านป่าบง 1 3 2
32 2174 โรงเรียนบ้านป่าเลา 1 1 1
33 2175 โรงเรียนบ้านพี้ 1 1 1
34 2176 โรงเรียนบ้านยางลาด 3 3 3
35 2177 โรงเรียนบ้านยางหัวลม 1 3 2
36 2178 โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง 6 25 11
37 2179 โรงเรียนบ้านระวิง 3 5 4
38 2180 โรงเรียนบ้านลาดแค 4 5 5
39 2181 โรงเรียนบ้านวังขอนมิตรภาพที่ 137 3 9 5
40 2182 โรงเรียนบ้านวังพลับ 4 8 6
41 2183 โรงเรียนบ้านวังรวก 1 3 2
42 2184 โรงเรียนบ้านวังหิน 5 24 10
43 2185 โรงเรียนบ้านวังแซ่กลอย 4 8 8
44 2186 โรงเรียนบ้านวังโค้ง 2 8 4
45 2187 โรงเรียนบ้านศาลาลาย 6 7 7
46 2188 โรงเรียนบ้านสะแกงาม 1 1 1
47 2189 โรงเรียนบ้านสักแห้ง 3 28 10
48 2190 โรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภู 5 23 11
49 2191 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 5 38 14
50 2192 โรงเรียนบ้านหัวนา 2 8 4
51 2193 โรงเรียนบ้านห้วยสะแก 6 16 11
52 2194 โรงเรียนบ้านอมกง 2 2 2
53 2195 โรงเรียนบ้านเขาชะโงก 3 6 6
54 2196 โรงเรียนบ้านเขาน้อย 1 3 2
55 2197 โรงเรียนบ้านเฉลียงลับ 3 4 4
56 2198 โรงเรียนบ้านเนินสง่า 2 16 5
57 2199 โรงเรียนบ้านโคกยาว 2 6 4
58 2200 โรงเรียนบ้านโนนตูม 1 3 1
59 2201 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 4 13 6
60 2202 โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง 4 10 7
61 2203 โรงเรียนบ้านไร่ฝาย 2 7 4
62 2205 โรงเรียนลูกจันทน์ปิยะอุย 1 3 2
63 2206 โรงเรียนสายสมร 1 2 2
64 2208 โรงเรียนอนุบาลชนแดน 5 17 10
65 2209 โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง 16 39 27
66 2210 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 24 60 41
67 2213 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ 7 13 9
68 2207 โรงเรียนสำราญราษฎร์วิทยา 1 2 2
69 2211 โรงเรียนเซนต์นีโอศรีชนแดน 1 5 2
70 2212 โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 2 13 5
71 2214 โรงเรียนเสรีศึกษา 8 36 16
72 2215 โรงเรียนโลมนิลวงศ์อนุสรณ์ 2 2 2
73 2204 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ 2 12 3
รวม 239 723 414
1137

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางสถิตาภรณ์ อารีเอื้อ ศน.ศธจ.กพ.(0812804332), นางธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์ ศน.ศธจ.กพ.(0882747828) id line : deawkpp1
นางสาวรุ่งนภา ประทีปแก้ว ศน.สพป.กพ.2 (0892686567), ว่าที่ ร.ต.หญิง พจนี ถูกมี ศน.ศธจ.กพ.(0839546025) Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]