สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 2496 โรงเรียนขุนยวม 3 8 6
2 2497 โรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยา 8 16 14
3 2498 โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู 2 12 2
4 2499 โรงเรียนชุมชนบ้านผาบ่อง 4 5 5
5 2500 โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ 3 15 8
6 2501 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน 3 4 4
7 2502 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้ 3 13 6
8 2503 โรงเรียนบ้านกลาง 2 2 2
9 2504 โรงเรียนบ้านกึ้ดสามสิบ 1 3 2
10 2505 โรงเรียนบ้านกุงไม้สักมิตรภาพที่ 98 1 3 2
11 2506 โรงเรียนบ้านขุนสาใน 1 1 1
12 2507 โรงเรียนบ้านจ่าโบ่ 1 3 2
13 2508 โรงเรียนบ้านซอแบะ 1 2 2
14 2509 โรงเรียนบ้านดอยผีลู 1 3 2
15 2510 โรงเรียนบ้านถ้ำลอด 9 34 18
16 2511 โรงเรียนบ้านทุ่งกองมู 1 1 1
17 2512 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 2 3 3
18 2513 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ 78 1 1 1
19 2514 โรงเรียนบ้านนาปลาจาด 3 3 3
20 2515 โรงเรียนบ้านนาปู่ป้อม 1 2 2
21 2516 โรงเรียนบ้านนาป่าแปก 1 5 2
22 2517 โรงเรียนบ้านน้ำปลามุง 1 2 2
23 2518 โรงเรียนบ้านปางตอง 4 12 7
24 2519 โรงเรียนบ้านปางแปก 1 3 2
25 2520 โรงเรียนบ้านป่ายาง 1 2 2
26 2521 โรงเรียนบ้านป่าลาน 2 6 3
27 2522 โรงเรียนบ้านยาป่าแหน 4 12 7
28 2523 โรงเรียนบ้านรักไทย 1 3 1
29 2524 โรงเรียนบ้านวนาหลวง 5 15 8
30 2525 โรงเรียนบ้านหมอแปง 1 1 1
31 2526 โรงเรียนบ้านห้วยขาน 1 3 2
32 2527 โรงเรียนบ้านห้วยปูลิง 3 5 4
33 2528 โรงเรียนบ้านห้วยผา 3 14 7
34 2529 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 1 2 1
35 2530 โรงเรียนบ้านห้วยมะเขือส้ม 1 3 2
36 2531 โรงเรียนบ้านห้วยเสือเฒ่า 1 1 1
37 2532 โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ยะ 6 53 16
38 2533 โรงเรียนบ้านเมืองแปง 6 12 9
39 2534 โรงเรียนบ้านเวียงเหนือ 1 3 2
40 2535 โรงเรียนบ้านแม่กิ้ 1 1 1
41 2536 โรงเรียนบ้านแม่นาเติง 4 7 7
42 2537 โรงเรียนบ้านแม่ปิง 3 5 4
43 2538 โรงเรียนบ้านแม่ละนา 3 5 4
44 2539 โรงเรียนบ้านแม่สะงา 1 3 2
45 2540 โรงเรียนบ้านในสอย 8 30 18
46 2541 โรงเรียนบ้านใหม่สหสัมพันธ์ 2 5 4
47 2543 โรงเรียนร่มเกล้าปางตอง 9 18 15
48 2545 โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ 2 6 4
49 2546 โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 3 1 1 1
50 2548 โรงเรียนอนุบาลขุนยวม 2 2 2
51 2550 โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 12 49 24
52 2551 โรงเรียนอนุบาลปาย (เวียงใต้) 4 17 9
53 2552 โรงเรียนอนุบาลเมือง(ป่าปุ๊) 1 2 2
54 2553 โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 4 10 7
55 2554 โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม 3 23 8
56 2555 โรงเรียนเสรีวิทยา 1 3 2
57 2556 โรงเรียนไทยรัฐ 99(บ้านแม่สุยะ) 5 7 6
58 2542 โรงเรียนพุทธเกษตร 2 11 4
59 2547 โรงเรียนสิริอัมพร 5 14 5
60 2549 โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 8 14 11
61 2495 โรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ 1 1 1
62 2544 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน 2 4 3
รวม 179 529 309
838

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางสถิตาภรณ์ อารีเอื้อ ศน.ศธจ.กพ.(0812804332), นางธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์ ศน.ศธจ.กพ.(0882747828) id line : deawkpp1
นางสาวรุ่งนภา ประทีปแก้ว ศน.สพป.กพ.2 (0892686567), ว่าที่ ร.ต.หญิง พจนี ถูกมี ศน.ศธจ.กพ.(0839546025) Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]