สพป. ลำปาง เขต 2

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 1052 โรงเรียนกิ่วประชาวิทยา 1 1 1
2 1053 โรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยา 4 4 4
3 1054 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง 1 1 1
4 1055 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าแหน 2 4 4
5 1056 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ปุ 1 1 1
6 1057 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 2 8 4
7 1058 โรงเรียนต้นธงวิทยา 4 8 6
8 1059 โรงเรียนทองทิพย์วิทยา 6 8 8
9 1060 โรงเรียนนาครัวประชาสามัคคี 3 14 7
10 1061 โรงเรียนนาบ้านไร่วิทยา 2 2 2
11 1062 โรงเรียนนายางวิทยา 3 3 3
12 1063 โรงเรียนบ้านกิ่วห้วยเบิก 1 3 2
13 1064 โรงเรียนบ้านกุ่มเนิ้งใต้ 2 4 3
14 1065 โรงเรียนบ้านทุ่งต๋ำ 2 23 7
15 1066 โรงเรียนบ้านท่าช้าง 1 2 2
16 1067 โรงเรียนบ้านท่าผา 1 8 3
17 1068 โรงเรียนบ้านท่ามะเกว๋น 1 1 1
18 1069 โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 1 3 2
19 1070 โรงเรียนบ้านนาคต 1 1 1
20 1071 โรงเรียนบ้านนาดู่ 1 3 1
21 1072 โรงเรียนบ้านนาต๋ม 1 2 2
22 1073 โรงเรียนบ้านนาเบี้ย 1 2 2
23 1074 โรงเรียนบ้านน้ำดิบ 2 2 2
24 1075 โรงเรียนบ้านน้ำโทก-หัวดง 2 17 6
25 1076 โรงเรียนบ้านปงกา 1 3 2
26 1077 โรงเรียนบ้านปงแพ่ง 3 6 5
27 1078 โรงเรียนบ้านปางอ้า 1 1 1
28 1079 โรงเรียนบ้านป่าตาล 5 13 9
29 1080 โรงเรียนบ้านวังยาว 1 6 3
30 1081 โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี 1 2 2
31 1082 โรงเรียนบ้านสมัย 2 6 2
32 1083 โรงเรียนบ้านสองแควใต้ 1 1 1
33 1084 โรงเรียนบ้านสะพานหิน 1 1 1
34 1085 โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน 2 2 2
35 1086 โรงเรียนบ้านสามขา 1 1 1
36 1087 โรงเรียนบ้านหลวง 1 20 6
37 1088 โรงเรียนบ้านหลุก 2 13 5
38 1089 โรงเรียนบ้านอุมลอง (เถิน) 1 3 2
39 1090 โรงเรียนบ้านอ้อวิทยา 6 21 10
40 1091 โรงเรียนบ้านเด่น 3 5 4
41 1092 โรงเรียนบ้านเหล่า 5 7 7
42 1093 โรงเรียนบ้านแม่ตั๋ง 2 4 2
43 1094 โรงเรียนบ้านแม่ทะ 1 1 1
44 1095 โรงเรียนบ้านแม่ทาน 1 2 2
45 1096 โรงเรียนบ้านแม่เชียงรายลุ่ม 1 1 1
46 1097 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1 5 2
47 1098 โรงเรียนบ้านไหล่หิน 2 2 2
48 1099 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา 4 10 8
49 1100 โรงเรียนป่าตันวิทยา 1 10 3
50 1101 โรงเรียนผาปังวิทยา 9 24 17
51 1102 โรงเรียนล้อมแรดวิทยา 5 28 10
52 1103 โรงเรียนวังพร้าววิทยา 4 17 9
53 1104 โรงเรียนวังหินวิทยา 5 9 7
54 1105 โรงเรียนศรีลังกาวิทยา 3 3 3
55 1106 โรงเรียนศาลาวิทยา 5 11 8
56 1107 โรงเรียนสบต๋ำวิทยา 1 1 1
57 1108 โรงเรียนสันโป่งวิทยา 6 23 11
58 1109 โรงเรียนห้วยขี้นกวิทยา 1 5 2
59 1110 โรงเรียนห้วยมะเกลือวิทยา 2 4 4
60 1111 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา 8 14 13
61 1112 โรงเรียนอนุบาลสบปราบ 1 5 2
62 1113 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา 16 46 31
63 1114 โรงเรียนอนุบาลเถิน 7 46 18
64 1115 โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม 10 61 24
65 1116 โรงเรียนอนุบาลแม่ทะ 4 5 5
66 1117 โรงเรียนอนุบาลแม่พริก 3 5 4
67 1119 โรงเรียนเสริมขวาวิทยา 4 8 8
68 1120 โรงเรียนเสริมซ้ายวิทยา 1 3 2
69 1121 โรงเรียนแม่ถอดวิทยา 2 11 5
70 1122 โรงเรียนแม่พุหอรบวิทยา 3 8 6
71 1123 โรงเรียนแม่มอกวิทยา 2 23 7
72 1124 โรงเรียนแม่วะวิทยา 2 6 4
73 1125 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา 2 6 4
74 1126 โรงเรียนแสลมวิทยา 5 19 10
75 1118 โรงเรียนอ้อมอารีพิทยา 8 8 8
รวม 215 670 382
1052

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางสถิตาภรณ์ อารีเอื้อ ศน.ศธจ.กพ.(0812804332), นางธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์ ศน.ศธจ.กพ.(0882747828) id line : deawkpp1
นางสาวรุ่งนภา ประทีปแก้ว ศน.สพป.กพ.2 (0892686567), ว่าที่ ร.ต.หญิง พจนี ถูกมี ศน.ศธจ.กพ.(0839546025) Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]