สพป. ลำพูน เขต 1

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 1175 โรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองจี้ 2 2 2
2 1177 โรงเรียนตำบลบ้านแป้น 1 3 2
3 1178 โรงเรียนตำบลริมปิง 4 8 6
4 1180 โรงเรียนบ้านฉางข้าวน้อย 1 3 2
5 1181 โรงเรียนบ้านดงสารภี 2 2 2
6 1182 โรงเรียนบ้านดอนตอง 1 3 1
7 1183 โรงเรียนบ้านดอยคำ 5 20 10
8 1184 โรงเรียนบ้านดอยแก้ว 1 1 1
9 1185 โรงเรียนบ้านทาป่าเปา 1 3 2
10 1186 โรงเรียนบ้านน้ำย้อย 1 3 2
11 1187 โรงเรียนบ้านปงเเม่ลอบ 7 8 8
12 1188 โรงเรียนบ้านป่าซาง 3 7 5
13 1189 โรงเรียนบ้านป่าตาล 1 2 2
14 1190 โรงเรียนบ้านป่าเลา 3 6 5
15 1191 โรงเรียนบ้านผาตั้ง 1 10 5
16 1192 โรงเรียนบ้านมะเขือแจ้ 1 1 1
17 1193 โรงเรียนบ้านร้องเรือ 1 9 3
18 1194 โรงเรียนบ้านศรีบุญยืน-วังทอง 1 3 2
19 1195 โรงเรียนบ้านศรีป้าน 1 1 1
20 1196 โรงเรียนบ้านศรีย้อย 3 3 3
21 1197 โรงเรียนบ้านสันป่าเหียง 1 2 2
22 1198 โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน 8 16 12
23 1199 โรงเรียนบ้านหนองยางไคล 1 3 2
24 1200 โรงเรียนบ้านหนองเกิด 8 19 12
25 1201 โรงเรียนบ้านหนองเงือก 8 14 14
26 1202 โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 2 2 2
27 1203 โรงเรียนบ้านห้วยไซ 1 1 1
28 1204 โรงเรียนบ้านห้วยไฟ 1 2 2
29 1205 โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง 3 5 4
30 1206 โรงเรียนบ้านเหมืองลึก 2 18 6
31 1207 โรงเรียนบ้านเหล่าป่าก๋อย 2 4 3
32 1208 โรงเรียนบ้านเเพะยันต์ดอยเเช่ 2 14 6
33 1209 โรงเรียนบ้านแม่อาว 2 5 4
34 1210 โรงเรียนบ้านโป่งรู 1 2 2
35 1211 โรงเรียนบ้านไร่ดง 7 11 11
36 1214 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 7 23 14
37 1215 โรงเรียนวัดขี้เหล็ก 3 18 8
38 1216 โรงเรียนวัดนครเจดีย์ 1 1 1
39 1217 โรงเรียนวัดน้ำดิบ 1 1 1
40 1218 โรงเรียนวัดน้ำพุ 1 4 2
41 1219 โรงเรียนวัดบ้านก้อง 5 13 8
42 1220 โรงเรียนวัดบ้านธิ 1 1 1
43 1221 โรงเรียนวัดบ้านม้า 1 3 2
44 1222 โรงเรียนวัดบ้านแจ่ม 1 6 3
45 1223 โรงเรียนวัดบ้านไร่ 1 1 1
46 1224 โรงเรียนวัดป่าตึงห้วยยาบ 4 14 8
47 1225 โรงเรียนวัดป่าสัก 2 4 3
48 1226 โรงเรียนวัดวังกู่ 1 1 1
49 1227 โรงเรียนวัดศรีบังวัน 1 3 2
50 1228 โรงเรียนวัดสันคะยอม 2 4 3
51 1229 โรงเรียนวัดสันต้นธง 3 3 3
52 1230 โรงเรียนวัดสันทราย 3 7 6
53 1231 โรงเรียนวัดสันป่าสัก 2 2 2
54 1232 โรงเรียนวัดหนองสมณะ 1 6 3
55 1233 โรงเรียนวัดอรัญญาราม 2 11 4
56 1234 โรงเรียนอนุบาลลำพูน 10 61 24
57 1235 โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน 2 11 4
58 1176 โรงเรียนดรุณพัฒนา 8 22 16
59 1179 โรงเรียนธนรัตน์วิทยา 2 4 4
60 1212 โรงเรียนมงคลวิทยา 3 6 5
61 1213 โรงเรียนรพีเลิศวิทยา 1 1 1
62 1236 โรงเรียนอรพินพิทยา 5 11 8
63 1239 โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา 3 4 3
64 1240 โรงเรียนใบบุญป่าซาง 2 2 2
65 1241 โรงเรียนใบบุญลำพูน 5 35 14
66 1237 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านกลาง 2 2 2
67 1238 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ 11 28 14
รวม 187 529 321
850

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางสถิตาภรณ์ อารีเอื้อ ศน.ศธจ.กพ.(0812804332), นางธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์ ศน.ศธจ.กพ.(0882747828) id line : deawkpp1
นางสาวรุ่งนภา ประทีปแก้ว ศน.สพป.กพ.2 (0892686567), ว่าที่ ร.ต.หญิง พจนี ถูกมี ศน.ศธจ.กพ.(0839546025) Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]