สพป. ลำพูน เขต 2

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 1243 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ 18 46 30
2 1244 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน 4 5 4
3 1245 โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร 3 6 4
4 1246 โรงเรียนบ้านดง 6 19 11
5 1247 โรงเรียนบ้านดอยแดน 2 2 2
6 1248 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 5 10 9
7 1249 โรงเรียนบ้านทุ่งหัวช้าง 3 5 5
8 1250 โรงเรียนบ้านท่าหลุก 2 5 4
9 1251 โรงเรียนบ้านนากลาง 1 3 2
10 1252 โรงเรียนบ้านนาเลี่ยง 1 1 1
11 1253 โรงเรียนบ้านบวก(อภิชัยราษฎร์นฤมิต) 6 10 9
12 1254 โรงเรียนบ้านปวง 3 3 3
13 1255 โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) 5 12 8
14 1256 โรงเรียนบ้านปาง 1 3 2
15 1257 โรงเรียนบ้านปางส้าน 1 1 1
16 1258 โรงเรียนบ้านป่าจี้ 3 9 6
17 1259 โรงเรียนบ้านป่าพลู 1 1 1
18 1260 โรงเรียนบ้านผาลาด 3 3 3
19 1261 โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 14 32 19
20 1262 โรงเรียนบ้านม่วงโตน 1 1 1
21 1263 โรงเรียนบ้านล้องเครือกวาว 2 6 3
22 1264 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 1 6 4
23 1265 โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย 4 10 8
24 1266 โรงเรียนบ้านหนองหลัก 2 2 2
25 1267 โรงเรียนบ้านหล่ายท่า 6 20 13
26 1268 โรงเรียนบ้านหัวยปันจ๊อย 2 4 3
27 1269 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 28 136 60
28 1270 โรงเรียนบ้านห้วยปิง 1 1 1
29 1271 โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ 1 3 1
30 1272 โรงเรียนบ้านห้วยห้า 2 2 2
31 1273 โรงเรียนบ้านห้วยแหน 1 9 3
32 1274 โรงเรียนบ้านฮั่ว 1 1 1
33 1275 โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ 2 4 4
34 1276 โรงเรียนบ้านแม่กองวะ 2 5 4
35 1277 โรงเรียนบ้านแม่ป้อก 9 16 13
36 1278 โรงเรียนบ้านแม่ลาน 1 3 2
37 1279 โรงเรียนบ้านแม่หว่าง (ราษฎร์อุปถัมภ์) 3 14 6
38 1280 โรงเรียนบ้านแม่เทย 8 23 15
39 1281 โรงเรียนบ้านแม่แนต 2 5 4
40 1283 โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน 6 10 9
41 1284 โรงเรียนวัดบ้านดง (คำบุญประชาถกล) 2 4 3
42 1285 โรงเรียนวัดร้องธาร 1 1 1
43 1286 โรงเรียนวัดวังหลวง 3 10 6
44 1287 โรงเรียนวัดหนองยวง 2 5 4
45 1288 โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย 11 29 20
46 1289 โรงเรียนอนุบาลวังดิน 11 67 25
47 1291 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 48 1 1 1
48 1242 โรงเรียนจิรพิทยา 1 3 1
49 1282 โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา 6 21 8
50 1290 โรงเรียนอัยยสิริ 3 5 5
รวม 208 603 357
960

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางสถิตาภรณ์ อารีเอื้อ ศน.ศธจ.กพ.(0812804332), นางธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์ ศน.ศธจ.กพ.(0882747828) id line : deawkpp1
นางสาวรุ่งนภา ประทีปแก้ว ศน.สพป.กพ.2 (0892686567), ว่าที่ ร.ต.หญิง พจนี ถูกมี ศน.ศธจ.กพ.(0839546025) Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]