สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 2892 โรงเรียนชุมชนด่านวิทยา 2 4 3
2 2893 โรงเรียนชุมชนบ้านดง 3 5 4
3 2894 โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน 4 9 7
4 2895 โรงเรียนชุมชนบ้านแก่ง(ไกรสรพงษ์สงเคราะห์) 1 1 1
5 2896 โรงเรียนชุมชนบ้านโคน 1 3 2
6 2897 โรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุ 5 17 8
7 2898 โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง 7 17 13
8 2899 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมวิทยา 2 3 3
9 2900 โรงเรียนนานกกก 2 4 3
10 2901 โรงเรียนนาอินวิทยาคม 1 1 1
11 2902 โรงเรียนน้ำริดราษฎร์บำรุง 2 2 2
12 2903 โรงเรียนบ้านกองโค 1 20 6
13 2904 โรงเรียนบ้านขุนฝาง 1 3 2
14 2905 โรงเรียนบ้านข่อยสูง 2 8 4
15 2906 โรงเรียนบ้านคลองกะชี 1 1 1
16 2907 โรงเรียนบ้านคลองละวาน 1 3 2
17 2908 โรงเรียนบ้านคลองเรียงงาม 1 3 2
18 2909 โรงเรียนบ้านชำตก 1 3 2
19 2910 โรงเรียนบ้านชำสอง 1 3 2
20 2911 โรงเรียนบ้านทับใหม่ (ราษฎร์บำรุง) 1 1 1
21 2912 โรงเรียนบ้านท่าสัก 2 11 4
22 2913 โรงเรียนบ้านท่าอวน 3 8 5
23 2914 โรงเรียนบ้านนาป่าคาย 1 2 2
24 2915 โรงเรียนบ้านนาอิซาง 1 5 2
25 2916 โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 2 2 2
26 2917 โรงเรียนบ้านน้ำอ่าง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 163) 1 1 1
27 2918 โรงเรียนบ้านน้ำไคร้ 1 2 2
28 2919 โรงเรียนบ้านบึงท่ายวน 7 35 17
29 2920 โรงเรียนบ้านปางวุ้น 3 9 6
30 2921 โรงเรียนบ้านป่ากะพี้ 1 1 1
31 2922 โรงเรียนบ้านป่าเซ่า(ประชานุสรณ์) 1 1 1
32 2923 โรงเรียนบ้านร้องลึก 3 5 4
33 2924 โรงเรียนบ้านวังดิน 6 10 10
34 2925 โรงเรียนบ้านวังถ้ำ 5 12 10
35 2926 โรงเรียนบ้านวังปรากฎ 1 2 2
36 2927 โรงเรียนบ้านวังสำโม 1 3 2
37 2928 โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) 12 22 21
38 2929 โรงเรียนบ้านหนองกวาง 1 10 3
39 2930 โรงเรียนบ้านหาดทับยา 1 32 8
40 2931 โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น 3 12 5
41 2932 โรงเรียนบ้านเหล่า 3 4 4
42 2933 โรงเรียนบ้านเหล่าป่าสา 1 1 1
43 2934 โรงเรียนบ้านแพะ 1 1 1
44 2935 โรงเรียนบ้านแหลมถ่อนสามัคคี 1 1 1
45 2936 โรงเรียนบ้านโรงหม้อมิตรภาพที่ 75 1 1 1
46 2937 โรงเรียนบ้านในเมือง 11 18 14
47 2938 โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา 1 1 1
48 2939 โรงเรียนม่อนดินแดงวิทยาคม 1 3 2
49 2940 โรงเรียนร้องประดู่(หนุนเภา-ประชาสงเคราะห์) 2 2 2
50 2941 โรงเรียนวังโป่งดำรงวิทย์ 2 11 5
51 2942 โรงเรียนวัดคลองนาพง 1 3 2
52 2943 โรงเรียนวัดคุ้งยาง 2 4 2
53 2944 โรงเรียนวัดช่องลม 1 3 2
54 2945 โรงเรียนวัดดอย 1 1 1
55 2946 โรงเรียนวัดดอยแก้ว 1 10 3
56 2947 โรงเรียนวัดน้ำใส 1 3 2
57 2948 โรงเรียนวัดบ้านเกาะ 2 9 5
58 2949 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 1 6 3
59 2950 โรงเรียนวัดพระฝาง 3 7 4
60 2951 โรงเรียนวัดวังกะพี้ (วิเชียรประชานุกูล) 1 1 1
61 2952 โรงเรียนวัดวังยาง 1 1 1
62 2953 โรงเรียนวัดวังหมู (นิมมานโกวิท) 1 3 2
63 2954 โรงเรียนวัดอรัญญิการาม 1 2 1
64 2955 โรงเรียนวัดโรงม้า 1 10 3
65 2957 โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี 3 10 6
66 2959 โรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง 1 1 1
67 2960 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 39 117 65
68 2961 โรงเรียนอนุบาลไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ) 2 3 3
69 2891 โรงเรียนจรัสศิลป์ 1 1 1
70 2958 โรงเรียนหวัวเฉียว 2 2 2
71 2962 โรงเรียนเจริญวิทยา 7 45 17
72 2963 โรงเรียนเซนต์แมรี่อุตรดิตถ์ 3 6 3
73 2964 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 10 15 11
74 2965 โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด 5 47 15
75 2966 โรงเรียนเทศบาลศรีพนมมาศ 4 20 6
76 2967 โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟักอังกูร) 1 1 1
77 2956 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 6 14 9
รวม 222 684 381
1065

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางสถิตาภรณ์ อารีเอื้อ ศน.ศธจ.กพ.(0812804332), นางธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์ ศน.ศธจ.กพ.(0882747828) id line : deawkpp1
นางสาวรุ่งนภา ประทีปแก้ว ศน.สพป.กพ.2 (0892686567), ว่าที่ ร.ต.หญิง พจนี ถูกมี ศน.ศธจ.กพ.(0839546025) Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]