สพป. อุทัยธานี เขต 1

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 1430 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบ 5 9 8
2 1431 โรงเรียนชุมชนวัดท่าซุง (เลิศ_สินอุปถัมภ์) 1 1 1
3 1433 โรงเรียนบ้านคลองข่อย 9 22 15
4 1434 โรงเรียนบ้านคอดยาง 4 14 7
5 1435 โรงเรียนบ้านดงยางใต้ 3 24 9
6 1436 โรงเรียนบ้านทุ่งมน 14 47 28
7 1437 โรงเรียนบ้านบ่อยาง 1 20 5
8 1438 โรงเรียนบ้านปากดง 1 1 1
9 1439 โรงเรียนบ้านวังเกษตร 16 58 33
10 1440 โรงเรียนบ้านวังเตย 3 9 6
11 1441 โรงเรียนบ้านสระนารายณ์ 4 6 6
12 1442 โรงเรียนบ้านสวนขวัญ 14 52 26
13 1443 โรงเรียนบ้านหนองขุย(นาคสวัสดิ์ประชานุเคราะห์) 3 13 6
14 1444 โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 6 17 9
15 1445 โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ 4 7 7
16 1446 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 1 1 1
17 1447 โรงเรียนบ้านหนองเมน 5 5 5
18 1448 โรงเรียนบ้านหนองแว่น 5 9 8
19 1449 โรงเรียนบ้านหนองแห้ว 1 3 2
20 1450 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 5 12 8
21 1451 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 1 3 2
22 1452 โรงเรียนบ้านหลุมเข้า มิตรภาพที่ ๑๑๗ 4 8 8
23 1453 โรงเรียนบ้านเกาะเทโพ 3 7 5
24 1454 โรงเรียนบ้านเนินก้าว 1 1 1
25 1455 โรงเรียนบ้านเนินเคว่า (พูลประชาสรรค์) 1 2 2
26 1456 โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง 19 47 32
27 1458 โรงเรียนวัดดอนหวาย 3 6 5
28 1459 โรงเรียนวัดทุ่งพึ่ง 1 1 1
29 1460 โรงเรียนวัดท่าโพ 3 4 4
30 1461 โรงเรียนวัดสังกัสรัตนคีรี 2 2 2
31 1462 โรงเรียนวัดหนองตางู 2 4 3
32 1463 โรงเรียนวัดหนองระแหงเหนือ 2 4 3
33 1464 โรงเรียนวัดหนองสระ 1 3 2
34 1465 โรงเรียนวัดหนองแก 1 3 2
35 1466 โรงเรียนวัดอัมพวัน (ประชาชนูทิศ) 1 3 2
36 1467 โรงเรียนวัดเขาดาวเรือง 1 1 1
37 1468 โรงเรียนวัดเขาหินเทิน 1 3 2
38 1469 โรงเรียนวัดเนื้อร้อน 1 1 1
39 1470 โรงเรียนอนุบาลทัพทัน (อุดมพิทยา) 12 54 26
40 1471 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองเต่า 1 5 2
41 1472 โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์ 4 5 5
42 1473 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 28 68 46
43 1457 โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 3 15 7
44 1474 โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา ๓ 1 1 1
45 1432 โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม 4 15 5
46 1475 โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 12 51 21
47 1476 โรงเรียนเทศบาลวัดอมฤตวารี 1 2 2
รวม 219 649 384
1033

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางสถิตาภรณ์ อารีเอื้อ ศน.ศธจ.กพ.(0812804332), นางธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์ ศน.ศธจ.กพ.(0882747828) id line : deawkpp1
นางสาวรุ่งนภา ประทีปแก้ว ศน.สพป.กพ.2 (0892686567), ว่าที่ ร.ต.หญิง พจนี ถูกมี ศน.ศธจ.กพ.(0839546025) Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]