สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล อ.เมือง จ.นครสวรรค์ https://goo.gl/maps/yHeV2i3uYps 056245124
2 โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 18.9169447,98.9975317,19.79z 053498145
3 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ อ.เมือง จ.ชียงใหม่ 18.787504, 98.978685 053278009

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร โทร 055-714257 โทรสาร. 055-713673
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]